Norwegian-English translation of drive opp

Translation of the word drive opp from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

drive opp in English

drive opp
priserverb put up, increase
Anagrams of drive opp
Similar words

 
 

More examples
1.Fjellhammer forsøkte innbitt å drive opp tempoet i førsteomgangen, men lot seg roe ned av Nordstandlaget.
2.Organisasjoner som vil drive opplysningsvirksomhet, f.eks. i form av studiesirkler innenfor de rammer som er satt opp i form av regler og forskrifter, må søke departementet om å bli godkjent som tilskuddsberettiget organisasjon.
3.For å drive opp takten ytterligere i den pågående kampanjen mot alkoholisme og alkoholmisbruk hevet myndighetene i SovjetUnionen igår prisen på vodka og andre brennevinssorter med mellom 20 og 30 prosent.
4.Næringslivet vet selvsagt at dersom det sprøytes ut for mye, så vil det drive opp priser og kostnader, og derved presse denne delen av produksjonslivet ut av norsk økonomi.
Your last searches