Norwegian-English translation of dverg

Translation of the word dverg from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dverg in English

dverg
allmennnoun dwarf
  saganoun dwarf, gnome
  mannnoun midget
  kvinnenoun midget
Synonyms for dverg
Derived terms of dverg
Examples with translation
Selv om jeg var en dverg, ville jeg fortsatt vært en kjempe.
Similar words

 
 

Wiki
Dverg kan referere til: - Kortvoksthet, som små eller særlig kortvokste mennesker - Dverg (mytologi), som vesen i norrøn mytologi - Dverg (Tolkien), som vesen i J.R.R. Tolkiens bøker - Pygme, en eldre betegnelse på folkeslag i Afrika - Dvergstjerne.

More examples
1.Jeg er ikke en tilbaketrekningens profet, men jeg vil være en herold for sterkere europeisk selvstendighet og uavhengighet på dette område", sa Strauss. han tilføyet at Europa er idag" en økonomisk kjempe, en politisk halvvoksen person og en militær dverg - et hærmuseum".
2.Vel kunne hoffnarren være både dverg og pukkelrygget, men det er hevet over tvil at han var en personlighet utover det vanlige.
3.Eller rettere sagt, har vært en dverg når det gjelder idrett.
4.Europa er idag" militært en dverg - et hærmuseum", og det hører med til den politiske suverenitet for europeerne å sikre seg større selvstendighet og uavhengighet på dette område, sa Franz Josef Strauss i helgen.
5.Hittil har Kina vært en dverg i verdensøkonomien.
6.Kina, verdens desidert største land hva folketallet angår, er en dverg når det gjelder idrett.
7.Kina har vært en dverg i idrett.
8.Til slutt slukner den helt og blir svevende som et mørkt legeme -" en svart dverg".
9.Dverg, sier Einar Dahle, og rister på hodet.
10.Jeg mener ikke på noen måte at ordet dverg skal bort.
11.Arrangørene av konkurransen, som starter ikveld i Cold Coast i delstaten Queensland, sier vinneren vil bli den som kan kaste en dverg med tilnavnet Wee Robbie (Bittelille Robbie) lengst.
12.Midt i rommet sørger to pukkelryggede vesener for at en dverg får en satanisk omgang.
Your last searches