Norwegian-English translation of dyp

Translation of the word dyp from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dyp in English

dyp
allmennadjective deep
  intensitetadjective profound
  stillhetadjective profound, deep-seated
  avskyadjective whole-hearted, heartfelt, intense
  følelseadjective intense, strong, deep
  stedadjective deep
  fargeadjective deep
  musikkadjective deep, low
  vanskelig å forståadjective abstruse [formal], obscure, deep, esoteric, recondite [formal]
  allmennnoun abyss
  skriverinoun depth, profundity
  følelsernoun profundity [formal], depth
Synonyms for dyp
Derived terms of dyp
Similar words

 
 

More examples
1.Andrea Doria" ligger på ca. 80 meters dyp, litt syd for Nantucket på USAs østkyst.
2.Det er med dyp sorg og beklagelse vi har mottatt meldingen om at statsminister Indira Gandhi er drept i et attentat i sitt hjem i New Dehli.
3.Dyp og inderlig skuffelse på den ene siden, svimlende glede på den andre, og et stort spekter av følelser imellom.
4.Dyp uenighet i virkemidler skiller de to når det gjelder økonomisk politikk, helsepolitikk, og Norges rolle i NATO.
5.Høvdingen" ble bygget i 1865 og sto høyt på listen over bevaringsverdige båter, men Sjøfartsdirektoratet hadde likevel gitt tillatelse til å senke den på havets dyp.
6.Polarson" skal assistere boreriggen" Byford Dolphin", som skal bore en 3500 meter dyp brønn på blokk 7119 / 9 på Troms 1.
7.Sjøuglen" veier ca. 70 kilo, går med 2,5 knops fart og kan brukes ned til ca. 250 meters dyp.
8.(En spesiell medarbeider) Seks anleggsmaskiner ble hentet opp fra 105 meters dyp utenfor Orre på Jæren tirsdag og onsdag.
9.(Selv om tverrsnittet på denne tunnelen var vesentlig mindre enn Vannlinjens, og prosjektene forøvrig ikke er sammenlignbare, sier det noe om metodens store kapasitet, at det tok mindre enn ett år fra bestilling til rørtunnelen ble avlevert, nedsenket til opptil 40 meters dyp på den stormfulle kysten).
10.Det er en kombinasjon av selve gleden ved å lykkes, som om det hadde vært en idrettkonkurranse, og en dyp respekt for den demokratiske betydning pressen har i samfunnet.
11.Det er med dyp sorg at vi har mottatt meddelelsen om at Trygve Bratteli er død.
12.Det er nesten som å kaste seg ut på de 70 000 favners dyp, sier Terje Talvik Kristiansen - han blir konfrontert med sitt filmatiske overmot.
13.Det var en dyp følelse av ansvar som fikk Trygve Bratteli til å velge politikken.
14.En dyp religiøs trang var nedlagt i fjellfolkets sjeleliv, de som dengang for 200 år siden bygget kirken på Rørosvidda.
15.En naturhavn omringet av tre store øyer, så godt beskyttet at man kan ligge der i dårlig vær, og så dyp at man kan fortøye i bolter langs fjellet.
16.Fartøyet ligger på ca. 55 meters dyp.
17.George White Jr. - i dyp lilla.
18.Her er Mjøsa 3540 meter dyp, og på bunnen er det mye løsmasser.
19.Her er ingen kloakkutslipp i nærheten, og du kan se bunnen på fire meters dyp.
20.Her gikk fjellveggen loddrett opp fra 13 meters dyp, sier hydrograf og kaptein på" Lance", Terje Langvik (t.h.).
21.Ikke rart de har kommunikasjonsproblemer på store dyp !
22.Jeg gikk ut av en dykkerklokke, utstyrt med verktøy, på ti meters dyp.
23.Jeg hadde all grunn til å minne meg selv om det da vi med dyp beklagelse oppdaget at våre europeiske venner raskt og i full offentlighet fordømte oss så snart våre marinesoldater landet på Grenada, sier han.
24.Mine kjære venner, jeg har en dyp tillit til utfrielsens Gud, frigjørelsens Gud.
25.Nyheten om dødsfallet hensatte det bulgarske folket i dyp sorg, het det i en melding fra nyhetsbyrået BTA, under overskriften" Det bulgarske folk sørger over Jurij Andropov".
26.Når ubåten ligger på bare 20 meters dyp, kan mannskapene ta seg ut og inn av båten og opp til overflaten med vanlig dykkerutstyr.
27.Planen til Norzink går ut på at avfallet skal gjennom en kjemisk behandling før det lagres på 260280 meters dyp.
28.Saga har tatt en kalkulert risiko ved å legge opp til en omfattende utforskning av Snorrefeltet allerede nå, samtidig som vi har satt i gang forberedelsene til utvikling av en ny plattformtype for boring på 330 meters dyp.
29.Sammen med gleden over frihet og fred 8. mai for 39 år siden, blandet det seg en dyp sorg over de mange som mistet livet under krigen.
30.Så rent at du kan se bildekkene på mer enn en meters dyp, smiler biologen Hjalmar MuntheKaas Lund, en av Rønneelvens ivrigste venner og forsvarere gjennom en årrekke.
Your last searches
dyp