Norwegian-English translation of dyrke

Translation of the word dyrke from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

dyrke in English

dyrke
personverb worship, adore, idolize, idolatrize, be mad about, be crazy about, dote on
Synonyms for dyrke
Derived terms of dyrke
More examples
1.Vår funksjon var å dyrke sukker, kakao og kaffe for USA ; vi serverte desserten ved imperialistens middagsbord.
2.Det er klart jeg er i fyr og flamme over å kunne dyrke en av hovedinteressene mine i jobben, og bringe det ut til alt folket.
3.Det er riktig at en storavis kan ha et drivhus hvor vi kan dyrke våre egne planter, sier Ragnar Kvam jr.
4.Det har nesten plaget meg, og forholdet er derfor meget nøye gjennomgått, men faktisk er det øyensynlig ikke noe å innvende mot å dyrke korn til for til husdyr, ut fra energimessige synspunkt, sa Breirem og satte et spørsmålstegn ved påstanden om at norske matvarer egentlig er så dyre.
5.Det var et ganske godt stykke jord, sier Dusan, - jeg pleide å dyrke korn der.
6.Disse havets frukter har man så bragt til Austevoll syd for Bergen og klart å dyrke frem en stamme som nå skal bli til glede også for norske restaurantgjester.
7.Forsøket med å dyrke blåskjell i kasser slo feil fordi skjellene ble for tunge, viser Paulus Remøy.
8.Har De noen hobbies De skal dyrke som pensjonist ?
9.Her i Indonesia kan hver enkelt dyrke sin tro, sier Sasono.
10.I det syttende og attende århundre mistet Viborg noe av sin betydning, men er vokst igjen efter at man begynte å dyrke opp hedene og bygge jernbaner.
11.Måtte man fortsette å dyrke sin skrivekunst i samme bane, ønsker vår anmelder.
12.Og her vil dere fortsatt være og dyrke jorden ?
13.Saken er jo den at om sommeren kan vi dyrke de" orientalske" grønnsakene her i Norge også.
14.Skaff dem et sted å være, noen biler å" mekke" på slik at de kan dyrke sin altoppslukende hobby.
15.Vi hadde fire alternative leirområder å velge i, men Notodden pekte seg ut med flott turterreng som gir speiderne mulighet til å dyrke friluftslivet.
16.Vi trenger ikke lenger dyrke utenlandske solbærsorter som er mottagelige for meldugg, og som vi måtte sprøyte mange ganger gjennom sommeren for å få tilfredsstillende bæravlinger, sier forsker Johannes Øydvin på Norges landbrukshøgskoles institutt for genetikk og planteforedling.
17.Vår tanke er å se om Glåmdalskommunene kan gjøre mer ut av sine egne ressurser, om vi kan dyrke og produsere mer i vårt eget distrikt og om vi kan klare å sysselsette flere i distriktet enn idag.
18.Alle er enige om at rosene er de vakreste blant blomster, men få våger å dyrke dem selv.
19.Arild Kjerschow hevder at han ikke har så veldig mye tid til å dyrke sine hobbies.
20.At aking er mer enn å ligge på ryggen og dyrke fartsglede, forstår man når Agnes hadde trefire timers arbeide foran seg torsdag kveld.
21.At man må begynne å dyrke de tekniske, individuelle kvalitetene hos spillerne.
22.Begynte å dyrke sin egen forstand istedenfor Gud, og resultatet ser vi.
23.Bjørn Kjeldsen var en idrettsinteressert modellbåtbygger inntil han hørte om hvordan man ved å fore dyr på spesielle måter, kan dyrke frem bestemte egenskaper.
24.Da ble det mer tid til å dyrke den historiske interesse.
25.De fortsetter å dyrke eggene utenfor livmoren til de dør av seg selv efter syv til åtte døgn.
26.De går visst aldri trette... selv om det alltid vil dreie seg om å dyrke en minoritetskultur som aldri helt er blitt anerkjent.
27.De har alvorlige problemer med å dyrke eget sprog og egen kultur.
28.De hevder at mennesket ikke bare skal dyrke sin egen have, men være aktiv i politikk og samfunnsliv.
29.De vil at de skal bli glade i jorden og lære å dyrke den.
30.Den dagen gjør man ikke noe som helst annet enn å dyrke hverandre.
Similar words

 
 

dyrke as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) dyrkedyrkendedyrket
Indikative
1. Present
jegdyrker
dudyrker
handyrker
vidyrker
deredyrker
dedyrker
8. Perfect
jeghar dyrket
duhar dyrket
hanhar dyrket
vihar dyrket
derehar dyrket
dehar dyrket
2. Imperfect
jegdyrket
dudyrket
handyrket
vidyrket
deredyrket
dedyrket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde dyrket
duhadde dyrket
hanhadde dyrket
vihadde dyrket
derehadde dyrket
dehadde dyrket
4a. Future
jegvil/skal dyrke
duvil/skal dyrke
hanvil/skal dyrke
vivil/skal dyrke
derevil/skal dyrke
devil/skal dyrke
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha dyrket
duvil/skal ha dyrket
hanvil/skal ha dyrket
vivil/skal ha dyrket
derevil/skal ha dyrket
devil/skal ha dyrket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle dyrke
duville/skulle dyrke
hanville/skulle dyrke
viville/skulle dyrke
dereville/skulle dyrke
deville/skulle dyrke
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha dyrket
duville/skulle ha dyrket
hanville/skulle ha dyrket
viville/skulle ha dyrket
dereville/skulle ha dyrket
deville/skulle ha dyrket
Imperative
Affirmative
dudyrk
viLa oss dyrke
deredyrk
Negative
duikke dyrk! (dyrk ikke)
dereikke dyrk! (dyrk ikke)
Your last searches