Norwegian-English translation of eime

Translation of the word eime from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eime in English

eime
allmennverb steam, smell
Synonyms for eime
Anagrams of eime
Similar words

 
 

eime as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) eimeeimendeeimet
Indikative
1. Present
jegeimer
dueimer
haneimer
vieimer
dereeimer
deeimer
8. Perfect
jeghar eimet
duhar eimet
hanhar eimet
vihar eimet
derehar eimet
dehar eimet
2. Imperfect
jegeimet
dueimet
haneimet
vieimet
dereeimet
deeimet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde eimet
duhadde eimet
hanhadde eimet
vihadde eimet
derehadde eimet
dehadde eimet
4a. Future
jegvil/skal eime
duvil/skal eime
hanvil/skal eime
vivil/skal eime
derevil/skal eime
devil/skal eime
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha eimet
duvil/skal ha eimet
hanvil/skal ha eimet
vivil/skal ha eimet
derevil/skal ha eimet
devil/skal ha eimet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle eime
duville/skulle eime
hanville/skulle eime
viville/skulle eime
dereville/skulle eime
deville/skulle eime
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha eimet
duville/skulle ha eimet
hanville/skulle ha eimet
viville/skulle ha eimet
dereville/skulle ha eimet
deville/skulle ha eimet
Imperative
Affirmative
dueim
viLa oss eime
dereeim
Negative
duikke eim! (eim ikke)
dereikke eim! (eim ikke)
Your last searches