Norwegian-English translation of eksistensiell

Translation of the word eksistensiell from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eksistensiell in English

eksistensiell
filosofiadjective existential
Similar words

 
 

More examples
1.Normforvirringen fører mange inn i en eksistensiell krise og stadig flere forskere støtter disse synspunkter, sier Høybråten, som bl. a. henviser til sosiologen Sigurd Skirbekk.
2.Vi har forsøkt å skape et tidsskrift preget av hva vi kan kalle eksistensiell nysgjerrighet.
3.Alt kan byttes ut, fordi en eksistensiell betydningsfullhet mangler.
4.Den fortvilelse jeg skildrer blir mer psykologisk og eksistensiell enn åndelig - i motsetning til eksempelvis det Milton forsøkte i" Paradise Lost".
5.I Berlin har jeg fått oppleve hvordan friheten virkelig er blitt eksistensiell, hvordan menneskene skritt for skritt befrir seg for tomme autoritetsgloser.
6.på ens erfaringer, og kommer derved inn på et spørsmål av ikke liten eksistensiell betydning : nemlig det utvidede virkelighetsbegrep, innenfor hvilket fantasien har en likestillet rolle, og ikke bare er" noe" man finner spor av i en periferi.
7.Eksistensiell er også erkjennelsen av" hvis en vil vite hva livet er verd, må en risikere det av og til.
8.Beskrevet av teatergruppen selv som" en eksistensiell farse i to tragedier".
9.Copeland gjør den rytmiske musikken eksistensiell, nær, varm og levende, i en tid hvor den forsøkes automatisert og kontrollert av maskiner.
10.De er av eksistensiell betydning og kan ikke i det lange løp feies under teppet.
11.En slik form for realisme kan i beste fall få eksistensiell kraft.
12.Jeg søkte også en medmenneskelig forståelse, og ble stående tilbake med en eksistensiell tomhet som erstatning for savnet av intimitet og varme.
13.Mange unge er i en eksistensiell nød som ikke bare er et boligog arbeidsløshetsproblem, selv om ikke det skal undervurderes.
14.Men for barn i krise er organisert lek en eksistensiell nødvendighet for å klare å forholde seg til sin egen grusomme virkelighet.
15.Og sier han videre i sin konklusjon -" det er en eksistensiell innstilling, med basis i en tapt fortid, en uskyld, som måtte erstattes av ironi og humor, for å kunne være å bære i sammenheng med vår samtids virkelighet.
16.Rett over gaten ligger den berømte kafëen Aux Deux Magots hvor Sartre satt og var eksistensiell.
17.Slik sett er billedkunsten kanskje best tjent med å være en forlengelse av" den annen kultur", den som forsker i det visuelle sprogs muligheter for ny erkjennelse om en eksistensiell virkelighet.
Your last searches