Norwegian-English translation of eksperimenterende

Translation of the word eksperimenterende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

eksperimenterende in English

eksperimenterende
allmennnoun experimentation
Similar words

 
 

More examples
1.Dusj" er ikke så voldsomt eksperimenterende, mener hun.
2.Uteksti" heter en gruppe eksperimenterende kunstnere som stiller ut i Wang Kunsthandel.
3.Jo ; her finnes kulturinstitusjoner for både etablert kultur og eksperimenterende virksomhet, her finnes initiativrike mennesker, og sist men ikke minst, her finnes penger.
4.Barnefilm - nesten fraværende i norsk liv og i Meldingen ; lett underholdningsfilm - som nå er i ferd med å gi bl.a. fransk kino renessanse ; eksperimenterende film kanskje først og fremst.
5.De er ofte rotete og opprørske, med høy tiltrekning til eksperimenterende og fritt Iiv.
6.Den kjente, engelske koreografen Mary Fulkerson, som har arbeidet meget med Thrisha Brown og har betydd meget for eksperimenterende Ny Dans i England, kommer om få dager til Norge for å gi en eneste forestilling i Oslo," Julie and the Shadows" eller" Literature".
7.Dertil så jeg den eksperimenterende oppsetningen" Fremrykning i mørke" på DNS Lille Scene.
8.Er mer eksperimenterende.
9.Er støtte til den unge, eksperimenterende kunst en luksus ?
10.Formen er fri og eksperimenterende.
11.Hun har, bl.a. som teknisk eksperimenterende grafiker, deltatt på flere utstillinger i utlandet.
12.Hun pendler ubesværet mellom den eldgamle norske hakketeknikken - brukt blant annet i Baldisholteppet - og en mer eksperimenterende stil, der hun ikke er redd for å anvende utradisjonelle former og materialer.
13.I dagens kronikk skriver Arvid O. Vollsnes om den" glemte" komponistgenerasjon - de eksperimenterende komponister som virket i mellomkrigstiden, og som nå er døde.
14.I de eksperimenterende og stadig mer radikale tre efterkrigstiårene ble Johan Kvandal av enkelte karakterisert som en gammeldags komponist.
15.I deler av denne romanrekken vil leseren møte en eksperimenterende forfatter.
16.Ibsens dramatikk opptar selvsagt en stor del av mønstringen - fra urfremføringene til de mer eksperimenterende oppsetningene.
17.Men minst like verdifull musikk finner vi i den mer eksperimenterende mellomgenerasjonen som fulgte efter Den første verdenskrig.
18.Støtten går til det spektakulære og det tradisjonelle, ikke til det eksperimenterende og nye.
19.TV2, som altså jeg er knyttet til, har satset mest på det eksperimenterende og moderne teater, mens man i TV1 stort sett har holdt seg til det klassiske og konvensjonelle repertoar.
20.Vi mangler et forum for eksperimenterende musikkteater her i landet.
21.Homo Falsus" er en eksperimenterende, fantasifull og betydelig roman.
22.En ekstremt eksperimenterende forfatter.
23.Jeg ønsker et mer eksperimenterende kunstliv.
24.Benois, som er direktør for det eksperimenterende kinosentret Lux i Caen, er på Norgesbesøk sammen med sin assistent Serge David, blant annet for å se nærmere på hva norsk film har å fremby.
25.Den eksperimenterende franske teatergruppen Le Theatre du Soleil og filmregissøren Ariane med det vanskelige efternavnet Mnouchkine har ikke skapt noen vanlig biografisk film med litterær skuespilloversikt og kronologisk livsskildring av dikteren.
26.Det ble komponert mange løst eksperimenterende verker i 60årene, først da vant slagverk frem som soloinstrument.
27.Det som samler alt det søkende, ekspansive, eksperimenterende og iblant tilsynelatende så spredte i Alfred Hauges kunstneriske gjerning, er hans kristne tro og livstolkning.
28.Eksperimenterende såkalte korpusarbeider møter man bare sjelden.
29.Ennå befinner vi oss i startgropene, men bare vent, om få år ser vi for fullt resultatene av det eksperimenterende arbeid som nå er i ferd med å blomstre opp blant våre unge møbeldesignere, lover Osvik.
30.Fabulerende og eksperimenterende, underholdende og betydelig er karakteristikker vår anmelder bruker om Italo Calvinos nyeste bok, oversatt til norsk," Hvis en reisende en vinternatt".
Your last searches