Norwegian-English translation of ekstern

Translation of the word ekstern from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ekstern in English

ekstern
allmenn? external
Anagrams of ekstern
Similar words

 
 

More examples
1.Dette gir interessante perspektiver med hensyn til intern og ekstern utveksling av data, blant annet med Samferdselsdepartementet, Statistisk Sentralbyrå og andre, skriver NKS.
2.Målet er å bygge opp en forskningsenhet for anvendt økonomisk forskning, som skal kanalisere oppdrag til miljøet ved NHH, og utføre forskning med ekstern finansiering.
3.Når en bedrift eller en organisasjon søker råd hos en ekstern konsulent, er det en forutsetning at han kan gå fordomsfritt løs på oppgaven.
4.Reduser interesseorganisasjonenes og pressgruppenes makt uten ansvar gjennom å la Senatet få direkte tilgang på folkemeningen gjennom referendum i viktige spørsmål (eller innfør ekstern oppnevning av 1 / 3 av styremedlemmene i alle interesseorganisasjoner over en viss størrelse eller innflytelsesevne).
5.Dagens og søndagens program er viet mer interne nærradioproblemer som finansiering, musikkbruk, opplæring, teknisk utstyr, avisenes plass i nærradiobildet osv., mens fredagen ble brukt til en ekstern debatt om" Hva slags og hvor omfattende nærradio skal vi ha i Norge" ?
6.Det dreier seg derfor ikke om et abonnement til kr. 100 000 som gir adgang til ekstern informasjon, men rett og slett kjøp av programvare.
7.Det etableres en informasjonsseksjon med ansvar for ekstern og intern informasjon og PRvirksomhet.
8.Det innebærer ansvaret for intern og ekstern informasjon og samfunnskontakt.
9.EBs kontrakt med Statoil omfatter både planlegging, utstyrsleveranser og installasjon av intern og ekstern kommunikasjon på Gullfaks A og Bplattformene.
10.Ekstern industrispionasje er fremmed efterretning, mens det er intern spionasje når en bedrift prøver å fravriste en annen forretningshemmeligheter.
11.Forslaget fokuserer oppmerksomheten på manglene ved intern og ekstern informasjon i Verdensrådet og FNsystemet, og tar til orde for opprettelse av informasjonssenter i Geneve og et eget kringkastingsprosjekt for fremme av verdensinformasjon om urbefolkningene.
12.Innenfor budsjettrammen for ekstern informasjon er materialet utarbeidet av et byrå.
13.Målet er at halvparten av pengene skal dekkes av ekstern sponsorvirksomhet og resten kommer fra Osloavdelingen av NAF og forbundet sentralt.
14.Owe Larsson, som har bygget opp Minab, opplyste på pressekonferansen at det er første gang man får ekstern kapital inn i dette selskapet.
15.Problembehandling på tvers av fagdisiplinene sees på med skepsis, og er ofte bare akseptabel dersom den styres stramt av interessegrupper utenfra, gjerne ved ekstern finansiering.
16.På skolebudsjettet er det avsatt et beløp til ekstern informasjon.
17.Sekretariatets drift er i hovedsak basert på ekstern finansiering, og har som formål å holde norsk industri og forskningsmiljø orientert om den internasjonale utvikling innen aktuelle former for marin bergverksdrift.
18.Soussjef Tom Engeskog Tom Engeskog er ansatt som soussjef i Landsbanken A / S med ansvar for intern og ekstern markedsføring, samt strategisk planlegging.
19.Intern og ekstern markedsføring blir stadig viktigere for bedrifter.
20.Kom klokken halv åtte, så vi kan prate i fred før telefonene begynner å ringe, sier Tore Kåss, sjef for ekstern og intern informasjon, markedsføring og langtidsplanlegging i Sporveiene.
21.Vi er spesialister på trygghetsbehovet i organisasjoner, og er ikke først og fremst ute efter ekstern markedsføringsverdi, sa representantene for forsikringsselskapet.
22.Distriktshøyskolene disponerer, i motsetning til universitetene, ingen egne budsjettmidler til forskning, men er avhengig av ekstern finansiering av de forskningsprosjekter som settes i gang.
23.Dokumentasjonssjef Haavard Nordlie i Aftenposten sier at de første forsøkene med ekstern bruk av dataarkivet vil begynne i februar med åtteti utvalgte institusjoner, blant annet Stortingets administrasjon og bibliotek.
24.Ekstern revisor i Norske Folk (UNI), Finn Berg Jacobsen, kritiserer i Aftenposten 27. november mine reservasjoner mot å fortsette å innbetale premier og tilskudd til forsikringsselskaper som gjør fradrag for sine kurstap hvis bedriften senere skal flytte midlene.
25.Forholdet mellom ekstern og intern finansiering har stått sentralt ved alle universiteter de siste totre årene.
26.Ifølge Olav Furnes har man fått tilsagn om ekstern finansiering.
27.Når Svelland så skyver skylden for dette over på bystyrevedtaket som betyr at det skal være ekstern utlysning av stillinger igjen i Oslo kommune fra 1 / 1 1985, så er det en tynn begrunnelse.
28.Orkla Metal har engasjert ekstern konsulenthjelp for å sikre seg at problemene skal bli løst, sier Thoresen.
29.Påstander om at egen ekstern pensjonskasse i alle tilfeller vil være fordelaktig, er lite nyansert.
30.Skrittet til ekstern reklame skulle derfor ikke bli så stort.
Your last searches