Norwegian-English translation of ekstraordinær

Translation of the word ekstraordinær from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ekstraordinær in English

ekstraordinær
sesjonadjective extraordinary
  merkeligadjective extraordinary, very strange
Synonyms for ekstraordinær
Examples with translation
Du er ekstraordinær.

 
 

More examples
1.Ekstraordinær båndtvang".
2.En slik framgangsmåte er så ekstraordinær at partiledelsen ikke riktig vet hvordan den skal stille seg.
3.Three Times A Lady" ble den største hiten deres og etablerte Richie som en balladesanger av ekstraordinær kvalitet.
4.Det er lite sannsynlig at departementet på noe tidspunkt kan komme inn med noen form for ekstraordinær støtte, sa han i en kommentar til Aftenposten.
5.En ekstraordinær pensjonsforhøyelse kan derfor ikke påregnes dekket av forndsmidler, men ville i tilfelle belaste de kommunale budsjetter med økte overføringer til pensjonsformål.
6.Et navneskifte er en vedtektsendring som må behandles av en ekstraordinær generalforsamling i selskapet.
7.Jeg kan bare si at vi forhandler med Alpha om overtagelse og håper å komme frem til enighet, sier skipsmegler Hjelseth, som ellers opplyser at Asplund, som ble etablert i 1930, hadde ca. 75 aksjonærer før det i ekstraordinær generalforsamling vedtok salg til Herness.
8.Sentrum som et tredje politisk tyngdepunkt er fortsatt en realitet, selv om en sentrumsregjering i dagens situasjon bare vil være aktuell i en helt ekstraordinær politisk situasjon.
9.A / S NORVING vil øke selskapets aksjekapital med 21 millioner kroner fra 42 millioner kroner idag til 63 millioner kroner.En ekstraordinær generalforsamling i selskapet skal ta stilling til planen 31. oktober.
10.Adm. direktør Bjørn Wilhelmsen i Bergenske sier til Aftenposten at han betrakter begjæringen om ekstraordinær generalforsamling som en helt reglementær vei å gå.
11.Aksjekapitalen i Asker og Bærums Budstikke er i en ekstraordinær generalforsamling i avisen oppskrevet 10 ganger, fra 1,5 til 15 millioner kroner.
12.Allerede 5. oktober skal forslaget opp til avstemning i ekstraordinær generalforsamling, og det må forventes at denne vil stille seg positiv til styrets aksjonærvennlige tiltak.
13.Asker Seilforening, en av landets største, har nu satt bort havnevirksomheten til et andelslag, På en ekstraordinær generalforsamling sluttet Asker Seilforening å gjøre forandring i ledelsen ; de valgte tillitsmenn skal endelig bare drive med seilsport.
14.Bedriftsforsamlingen i A / S Sætre vedtok torsdag enstemmig forslaget til fusjon mellom A / S Sætre og Borregaard A / S. Forslaget skal opp til endelig behandling på ekstraordinær generalforsamling i Sætre i slutten av september.
15.Bedriftsforsamlingen i Borregaard vedtok onsdag forslaget fra styret om fusjon mellom Borregaard og Sætre A / S. Fusjonsforslaget vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling i Borregaard A / S 3. oktober.
16.Bevilgningen er svar på en ekstraordinær appell fra Det internasjonale Røde Kors som på bakgrunn av den sterkt forverrede situasjonen i mange afrikanske land har utvidet sitt hjelpeprogram, særlig i Angola og Etiopia.
17.Borregaard behandler fusjonsavtalen på ekstraordinær generalforsamling 3. oktober.
18.Borregaard hadde iformiddag ekstraordinær generalforsamling i Sarpgsborg i anledning av fusjonen med Sætre (kjeksfabrikken).
19.Budstikka har også vedtatt å innkalle til ekstraordinær generalforsamling inneværende år.
20.CIO skal holde en ekstraordinær sesjon i Lausanne i Sveits i desember.
21.Da kommer sannsynligvis også innkallelse til ekstraordinær generalforsamling, opplyser Ivar Ernø, som er representantskapets ordfører.
22.Datadirektørene vil på ekstraordinær generalforsamling i firmaet 9. august foreslå at firmanavnet endres til TikiData, og de regner ikke med å få problemer med aksjonærene i denne forbindelse.
23.De 100 millioner i ekstraordinær overføring til Oslo vi nettopp fikk vedtatt i Stortinget, viser at holdningen til storbyproblemene er i ferd med å endre seg.
24.Den 10. mai har klubben ekstraordinær generalforsamling med tre navneforslag.
25.Den 88 medlemmer store internasjonale olympiske komite innleder en ekstraordinær sesjon, den første i IOCs 90 år lange historie, ved det olympiske hovedkvarter i Lausanne lørdag, for å drøfte forslag om å straffe boikottaksjoner i fremtiden.
26.Den endelige avgjørelse vil trolig bli fattet i ekstraordinær generalforsamling i Porsgrunns Dagblad 28. desember.
27.Den endelige fusjonsavtale vil bli behandlet på ekstraordinær generalforsamling i Realia.
28.Den planlagte fusjonen mellom det børsnoterte selskapet SimX og trykkeribedriften Dataprint ble nedstemt på en ekstraordinær generalforsamling i SimX før helgen.
29.Den samisksproglige avisen Sami Aigi fikk torsdag 250 000 kroner i ekstraordinær produksjonsstøtte fra Forbruker og administrasjonsdepartementet, opplyser statssekretær Erling Eide til NRKFinnmark.
30.Denne er tatt med i driftsresultatet, og er ikke regnet som ekstraordinær inntekt.
Your last searches