Norwegian-English translation of elegant

Translation of the word elegant from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

elegant in English

elegant
løsningadjective neat, nifty
  formell kledningadjective dressy
  holdningadjective graceful, elegant
  utseendeadjective neat, chic, elegant, stylish, sophisticated, dashing
  klæradjective pert, neat
  oppførseladjective ladylike
Synonyms for elegant
Derived terms of elegant
Similar words

 
 

More examples
1.Botta" gikk fra alt og alle før han satte et elegant punktum.
2.Florentino"kolleksjonen lanseres som den nye, italienske herremote, for den som vil føle seg elegant på en" internasjonal" måte.
3.Ja vel, statsråd" var ganske krass, men like elegant som ellers, og det er nå på sin plass med en blomst til oversetteren Esben Kr. Aamot også.
4.Jan Stenbeck forsterker på en elegant måte grepet om Kinnevik gjennom å bytte penger i Fagersta mot øket makt", heter det.
5.Man hopper lett og elegant over det faktum at Selvaags veiplan forutsetter at den planlagte Ekebergtunnelen forlenges....
6.Pappan" til Bækkelagsrennene, Oslo Cup og Norway Cup fylte 75 år den 24. oktober, og dagen ble feiret med en enkel, elegant bankett i klubbhuset ved Sportsplassen.
7.Jeg ønsker ikke å ødelegge min kvinnelighet, jeg vil kle meg slik jeg synes er elegant og pent. jeg går aldri til det skritt å gjøre meg mer anonym - det vil jeg oppfatte som et nederlag.
8.Kjøpte Deres mann seg noe elegant ?
9.10åringen Marianne Bore fra Bore på Jæren holder tungen i balansestilling og snor seg elegant mellom klossene i sykkelkonkurransen.
10.11 kom efter 9.21, Bjørn Skaare, scoret elegant efter pasning fra Rune Hansen.
11.Alle som har fått den forkjærte oppfatning at Andre Bjerke er en vakker og elegant overflatedikter, får disse samme oppfatninger grundig revidert ved det klokt gjennomtenkte utvalg av dikt - og prosa - som Jan Erik Hansen har foretatt for Nationaltheatrets Bjerkeaften på Amfiscenen, og forhåpentlig for mange flere kvelder enn de tre som foreløbig er avsatt.
12.Anslaget er ikke så mykt og elegant som senere, det dreier seg altså om en komedie som blander grøsserelementer med westernopptrinn.
13.Antony Geeves hadde litt for liten appell som kommentator, men var en elegant danser i menuetten med Veslemøy Sparre.
14.Applaus braket løs - og tirsdag var Bjørn Sørum så elskverdig å vise filmen i reprise for Buddy og et annet medlem av Texas Tenors som også spilte med Basie, den elegant effektive trommeslageren Gus Johnson.
15.Asger Bonfils er elegant i sitt spill som ministeren - men gradvis viser han hvordan denne attityde viker for angsten og fører til at han går over til å tale maktens sprog.
16.At VIF ikke lenger er et elegant lag, er gammelt nytt.
17.At Watrous er en av verdens ledende i dag, kunne vi raskt konstatere, og den 21 år gamle Leloop imponerte særlig med elegant teknikk.
18.Aukrustmodellen eller Den skandinaviske inflasjonsmodell ble et elegant, norsk sosialøkonomisk ekspertprodukt.
19.Banketten ble ledet av den dynamiske forretningsmann Kjell Bergh - i elegant, hvit dress som han påsto å ha stjålet fra en iskremselger i dagens anledning.
20.Bare slå fast at få steder utbasunerer de sanne sosialister sosialismens fortreffelighet høyere og mer elegant enn på Tribunes, New Socialists eller Labour Heralds møter i tilknytning til et Labourlandsmøte.
21.Barytonen Knut Skram kom elegant feiende inn i sort floss og kappe, og med hvitt skjerf skjødesløst over skulderen.
22.Betegnende er det at han elegant hopper over de politiske hovedpoengene i løpeseddelen som angriper Regjeringens grunnskolemelding.
23.De har bl. a. frembragt et 260 kvadratmeter stort seil som lar seg vikle perfekt og elegant ut på bakken, noe som rimeligvis bør gå enda lettere i rommet der jordens tygdekraft ikke gir noe besvær.
24.De stevnet mot en elegant, nyankommet båt inne mellom holmene.
25.De utallige repriser til tross, Heyerdahls første store ekspedisjon - den betydeligste ifølge eget utsagn, konkurrerte lørdag elegant med kveldens øvrige programmer.
26.Den enorme, 300 tonns stålrørskonstruksjonen svever elegant i flytekranen" Uglen"s grep.
27.Den er holdt i eplegrønt og gull, rosa marmor og hvitt, og slynger seg elegant i tre etasjer.
28.Den er i sort og mørk turkis, elegant og stilig.
29.Den hives elegant ombord samtidig som båtens kurs finjusteres.
30.Den luftige Sicilienne ble fremført rytmisk og elegant, mens den uhyre krevende Toccata ble spilt med overlegen teknikk og virtuositet.
Your last searches