Norwegian-English translation of elendighet

Translation of the word elendighet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

elendighet in English

elendighet
allmennnoun squalor
  situasjonnoun misery, ugliness
  motgangnoun adversity, misfortune, bad luck
  katastrofenoun disaster, cataclysm [formal], catastrophe, calamity, fatality
  usselhetnoun baseness, meanness, contemptibleness, contemptibility, vileness, viciousness, wickedness, turpitude [formal]
Synonyms for elendighet
Similar words

 
 

More examples
1.Frihetens øyeblikk" som nå blir lest av Jan Hårstad på tirsdager, onsdager og torsdager fremover, er det første bindet i verket om rettstjeneren i Heiligenberg som ser tilbake på sitt liv og ikke kan huske annet enn elendighet - mord, krig, tortur og henrettelser.
2.Menneskets elendighet må overvinnes - alene i dette ligger sannheten".
3.Av den mengde informasjon som daglig tilflyter oss i NFMH har vi erfart ubeskrivelig mye elendighet.
4.Carl, må du absolutt prate om vold og forbrytelser og mord og alskens elendighet når vi spiser ?
5.De vil bare skjule sin elendighet, krype sammen i sine mørke hull og føde med bare likestilte omkring seg.
6.Det er altfor mye elendighet i film og teater.
7.Det er altså bare elendighet med det nye statsbudsjettet på disse områder, forbundssekretær Gøril Sæland i Norsk Tjenestemannslag ?
8.Det har kanskje noe med at vi arbeider i et flyselskap, vi reiser mye og ser mye av verdens nød og elendighet.
9.Det hevdes fra kvinnehold at kvinnen som leder, egentlig skulle tilføre noe annet og nytt enn den elendighet menn har forårsaket.
10.Fødslene i tunnelen er blitt et slags symbol på at livet må gå sin vante gang for befolkningen uansett hva som skjer rundt av krig, kanontorden og elendighet.
11.Hvordan tåler man å oppleve så meget elendighet ?
12.Jeg er så redd for at alt som kommer på trykk om Afrika idag bare skal dreie seg om nød og elendighet.
13.Men det er mye nød og elendighet der ?
14.Men er det ikke vanskelig å synge en slik rolle, som innebærer så mye sorg og elendighet - hun lider jo egentlig en grusom skjebne ?
15.Men samtidig er det noen som beskriver vår bransje som" elendighet".
16.Vi befinner oss midt oppe i denne elendighet døgnet rundt, forteller dramapedagogen.
17.Akkumulatorene ble avskrevet som verdiløse, kvaksalver" som profitterte på folks elendighet".
18.At Oslo ikke bare preges av forfall, elendighet og misfornøyde arbeidstagere, ble klart dokumentert under befaringen for bystyrets medlemmer tirsdag.
19.At vi hver dag gjennom alle media ser denne verdens elendighet, truer for det første vårt menneskeverd gjennom den likegyldighet det fører med seg i og med at vi ikke makter å utrette noe.
20.Bare bråk og elendighet der i gården.
21.Buhaug karakteriserer det som en uhørt frekkhet (uthevet av meg) av helsevesenet å trekke politikere og samfunn til ansvar for den elendighet som forekommer innen helsevesenet.
22.De andres elendighet vekker hans medansvarlighet, forplikter ham til å være hos dem så lenge de har bruk for ham om det var bare for å tale ut til å bringe deres klager videre.
23.De gode personer kommer ut i all verdens elendighet, og skurkene ser ut til å vinne.
24.De har skapt et bilde av en todelt verden, med fattigdom der ute og rikdom her hjemme, og en oppfatning av at årsakene til sult og sosial elendighet utelukkende finnes i ulandene selv.
25.De høyner folkets levestandard, de utrydder elendighet, fortsetter Tanaka og glemmer sin usikkerhet overfor den sjeldne utenlandske gjesten.
26.De møtes onsdag for å spise lunch og for å diskutere verdens elendighet, mens de øvrige sesjonsdeltagere diskuterer Nordens.
27.De trodde at sjøpølsene var avkommet til de store sjøormene, og at de efterhvert ville vokse seg til store monstre som spredte død og elendighet på alle hav.
28.Den britiske finansminister tok derfor sterk avstand fra alle pessimistene som spår bare elendighet for britisk økonomi når oljeproduksjonen avtar om et par års tid.
29.Den elektriske stol barestod der og ventet under den store solen som skulle avdekke melketennenes elendighet.
30.Den langsiktige virkningen kan da bli at vi mennesker klarer å holde sammen og ønsker dette - eller skilles uten at de psykiske og sosiale skadevirkningene av separasjonen følges av personlige katastrofer og sosial elendighet.
Your last searches