Norwegian-English translation of elite

Translation of the word elite from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

elite in English

elite
allmennnoun elite, élite
Synonyms for elite
Derived terms of elite
Examples with translation
Han var et medlem av en sosial elite heller enn de brede lag av folket.
Similar words

 
 

Wiki
Elite kan referere til: - Elite - en mindre gruppe som anseendemessig står over andre - Elite (musikkgruppe) - norsk black metal band - Elite foto - norsk fotokjede - Elite Hotel - et album av Emmylou Harris.

More examples
1.Dette er også til fulle dekkende for den politiske elite i landet der" Altmark og Jøssingfjord" burde vært en evig vaksinasjon mot å degradere Sjøforsvaret til en tredjerangs våpengren.
2.Sportkomiteen har ved flere anledninger gitt uttrykk for at den ønsker å forandre på balansen mellom elite og breddeidrett til fordel for breddeidretten.
3.Vi leverer" bestilling" for en norsk utøver minimum 14 dager før, og får et tilbud, sier Høiby, som betrakter avtalen med Elite Management som en del av den internasjonaliseringsprosesse n norsk friidrett er inne i.
4.Alle tilhører kremen av den internasjonale elite, og de tre første har alle vært VMkandidater.
5.Blant dem er landets fremste intellektuelle og kulturelle elite.
6.Da ville vi muligens hatt en elite, godt skikket til å motstå følgene av Kalmarunionen fra 1389.
7.De aller fleste av den lokale elite var på plass, da kretsmesterskapet for Oslo Skikrets, med IL Heming som dyktig arrangør, ble avviklet i Holmenkollen lørdag og søndag.
8.De fleste av våre medaljevinnere fra verdensvinterlekene i Østerrike stilte til dyst i alpinbakken Vintervannskleiva og i langrennssporene, som gikk ut fra Vintervannsmyra, der våre blinde og svaksynte elite løpere gikk enda raskere enn de gjorde i Innsbruck, til tross for lørdagens nullføre og tåke som til tider reduserte sikten til snaue hundre meter.
9.Den ble ledet av Erling Falk, og organisasjonen tok sikte på å utgjøre en revolusjonær elite.
10.Den kommunistiske elite i SovjetUnionen utpekes ikke av folket.
11.Det ble hevdet at valg av stortingskandidat for SV i Oslo i realiteten sto om partiets fremtid, mens andre sa at oppgaven for nominasjonsmøtet var å velge en kandidat som kunne samle flere enn den velskolerte elite.
12.Det dreier seg om intet mindre enn hele Nordens politiske elite med hjelpeog støttetropper.
13.Det er en gjenspeiling av landets elite, den største og bredest sammensatte elite som finnes i noe uland, med sin særegne blanding av britiskpregede og orientalske innslag i utdannelse og bakgrunn.
14.Det siste skritt er at tusener av barn skilles fra sine foreldre og sendes til SovjetUnionen i den hensikt å oppdra dem til en trofast russifisert elite i et fremtidig kommunistisk Afghanistan.
15.Det underutviklede, tynt befolkede Bolivia sliter med en ensidig, umoderne og ulønnsom grubeindustri, nesten uutbygde kommunikasjoner, landet er håpløst grisgrendt, og det er så å si uten en utdannet elite.
16.Dette medførte en omfattende urbanisering, og håndverkere og handelsmenn ble trukket inn til byene for å tjene landets elite.
17.Dog kandet bli en endring i ansvarsforholdet, og mye tyder på at det nye skiskytterforbundet vil vurdere å ansette en egen skytetrener for vår elite.
18.Elite, bredde og mosjonsidrett hånd i hånd, om ikke akkurat i innspurten.
19.En elite eier det meste av jorden - og behersker også all annen økonomisk aktivitet.
20.En god håndverker, en skikkelig arbeider, representerer ikke også de en form for elite ?
21.En kjempehelg både for elite, masse og mosjonsidretten.
22.Enhver frykt for at ansvaret som eneste norske representant i dette selskap av internasjonal elite, skulle føles for tungt for unggutten, ble gjort grundig til skamme.
23.Faktisk var det en svensktalende elite som innså nødvendigheten av at finsk sprog måtte bli dominerende i Finland.
24.For dette siste får Elite Management en stykkpris pr. utøver, anslagsvis 300400 kroner, sier generalsekretær Knut Erik Høiby i NFIF.
25.Følte meg ikke særlig høy i hatten da jeg begynte på Katedralskolen og oppdaget at den" revolusjonære elite" var bedremannssønner.
26.Gammel som ung, elite som turløpere og trimmere ga det de hadde inne - og noen enda mer.
27.Hans fullstendige knock out på hele den samlede norske hopp elite i de to uttagningsrennene i Lønnbergbakken har ført til enn telefonstorm hjemme hos totningen.
28.Hele vår elite var med, men Odd Sørlie fikk bare kjøre noen porter lørdag - så bar det ut av løypa.
29.Hvorvidt 13 milliarder kroner er nok avgjøres ikke av den norske politiske elite, men av sovjetiske beslutningstagere.
30.I Nordbygda klarte han for første gang i sin karriere å beseire en samlet norsk elite, endog ispedd et par sterke svensker som Thomas Wassberg og Benny Kohlberg.
Your last searches