Norwegian-English translation of en stor mengde av

Translation of the word en stor mengde av from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

en stor mengde av in English

en stor mengde av
kvantitetother an abundance of, a surplus of, a wealth of [formal]
Examples with translation
Her er stor mengde av mindre feil og ørsmå misforståelser som fordreier originalsetningens mening.

 
 

More examples
1.En stor mengde av den ca. 5000 hektoliter døde silden ble ikke tatt opp under opprenskningsaksjonen.
2.Det er dessverre slik at en stor mengde av våre norske mynter fra middelalderen er anonyme i sitt preg.
Your last searches