Norwegian-English translation of endelse

 
 

More examples
1.Eksempelvis ser jeg ingen grunn til at ikke tillatelsen til å bruke fortidsendelsen et kan gjelde alle verber hvor vi har tradisjon for bruk av denne endelse.
Your last searches