Norwegian-English translation of endemisk

Translation of the word endemisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

endemisk in English

endemisk
allmenn? endemic
Similar words

 
 

More examples
1.Det farligste ved rasismen er at den alltid tenderer mot å bli endemisk, slik jødehatet var i Tyskland og slik apartheid har blitt i SydAfrika.
2.Og et slikt skremmende perspektiv skulle være forklaringen på at AIDSsyndromet i enkelte sentralafrikanske land, som Rwanda, eksisterer i det man må kalle en endemisk tilstand, dvs. som en permanent folkesykdom som stadig kan blusse opp.
Your last searches