Norwegian-English translation of episode

Translation of the word episode from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

episode in English

episode
televisjonnoun episode, installment, instalment
  hendelsenoun episode, chapter
Synonyms for episode
Similar words

 
 

More examples
1.Attpåtil skal første episode spilles inn i Londons kloakk, med viktorianske hvelv.
2.The Young and the Restless" er efter tolv år på rask vei mot episode nummer 2900.
3.Det var en høyst beklagelig episode, og de franske myndigheter er klar over våre syn, fremholdt Thatcher.
4.Det var en kjedelig episode ifjor vinter, og vi har gjort alt som er mulig for å hindre at noe lignende skal skje igjen.
5.En isolert episode må ikke undergrave statsorganenes gode navn, blant dem sikkerhetstjenesten og militsen, ble det sagt.
6.Her er så mange toppspillere at alt kan skje, sier Karpov og minnes kanskje en episode for et års tid siden da han gikk på et sensasjonelt nederlag mot en middelmådig vesttysker i en større turnering.
7.Jeg ser på dette som et hendelig uhell efter en dum og unødvendig episode.
8.Skuddårskveldens episode av Dynastiet vil bli vist på en kjempeskjerm ved hjelp av en såkalt TVka non - - Erik Bye eller Heradstveit ?
9.Vel ble vi slått, og det efter en uheldig episode.
10.Adresseavisens fiskerimedarbeider, Bjørn Johan Jacobsen har deltatt på mange av Jens Evensens forhandlingsreiser til Moskva om Barentshavet, og han kan fortelle om en episode hvor statssekretær Arne Treholt manipulerte pressen.
11.Allerede før fotballsesongen er kommet igang, har vi opplevd sesongens første stygge episode.
12.Arbeiderpartiets ledelse var selvsagt livende redd for denne utvikling og forsøkte uavlatelig å betegne dette som bare en episode efter at de hadde sørget for å felle Lyng og hans regjering efter bare tre uker.
13.At hun altså skjuler en stimulerende dævelskap bak sine klippende øyevipper, til bruk i episode no.
14.Auksjonarius Raymond SancroftBaker fremholdt overfor Aftenposten efter auksjonen at han i sine 15 år hos Christies aldri har opplevet en lignende episode.
15.Avisen viser til en episode på slutten av seksti - tallet hvor en kasse med gamle NS - papirer ble funnet i kjelleren på Universitetsbiblioteket.
16.BETEGNENDE for atmosfæren under Bothas besøk er en episode fra kanslerkontoret i Bonn, der man få minutter før hans ankomst flyttet ut sofaen hvor forbundskansler Helmut Kohl vanligvis lar seg avfotografere sammen med sine gjester.
17.Bakgrunnen er en episode i Drammen hvor Biltilsynet grep inn i overfor drosjer som var påmontert røde og svarte lysende reklameskilt for avisen Fremtiden.
18.Bakgrunnen for sammenstøtet var en episode forrige helg, da femseks fra den samme gjengen gjorde innbrudd i en kolonialforretning på Skreia.
19.Bussbomben er den alvorligste episode av denne typen i Israel siden desember i fjor.
20.Byen dannet efter en slik nedslående episode for noen år siden vennefamilier for unge flyktninger, et system som har fungert meget bra, og som også unge Binh har nytt godt av.
21.DET vil være mange nok som krever utenriksministerens snarlige avgang efter tirsdagens episode.
22.De mange skuffede seerne i Hedmark og Oppland som gikk glipp av siste episode av Dynastiet da Nordhuesenderen falt ut onsdag kveld, kan ta det med ro.
23.Den andre gruppen av argumenter gjelder medienes betydning for den internasjonale dimensjon en episode eller krise kan få.
24.Den mest forbløffende episode i dette drama var Paul Nitzes" spasertur i skogen" med sin forhandlingsmotpart, Juli Kvitsinskij.
25.Den raske løsning på en episode som kunne ha blitt en ny belastning på østvestforholdet, viser igjen at DDRmyndighetene satser sterkt på å gi inntrykk av et mest mulig normalt forholdet til Bonn og til Vesten.
26.Den store unntagelsen er selvsagt grunnstøtningen i samme farvann i oktober 1981, en episode som gjorde at de tallrike og mystiske ubåtmeldinger fra svært mange steder langs Sveriges kyst fikk en helt ny troverdighet.
27.Den østerrikske skihopper Hans Wallner var innblandet i en episode av et helt annet slag.
28.Denne dystre episode skal man altså arbeide for å avvikle for påny å gi grobunn for ny vekst.
29.Denne episode ble efterpå omtalt i en japansk regjeringsrapport.
30.Denne lille episode blir senere stående for oss som et bilde på hvordan islam fremtrer i Indonesia, som med sine 160 millioner innbyggere er verdens største islamske nasjon, så ganske annerledes enn hvordan vi ellers hadde forestilt oss denne tilsynelatende så strenge tro.
Your last searches