Norwegian-English translation of ergelig

Translation of the word ergelig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ergelig in English

ergelig
allmenn? real desire
Synonyms for ergelig
Similar words

 
 

More examples
1.Ergelig efter den innsatsen laget da hadde gjort.
2.Ergelig for det betød to tapte tiendedeler.
3.I et brev til arbeidsutvalget datert 20. juni 1983 skrev han bl.a. at han var" skuffet, ergelig og forbannet" på NF for det som hadde skjedd i" nattens mulm og mørke".
4.Selvsagt litt ergelig, men når man slår Skanaaker for første gang, får man vel være fornøyd selv om det bare ble sølv, sier en smilende Hans H. Schjelderup.
5.Skikkelig ergelig at poenget jeg fikk i innledningen senere ble underkjent.
6.Det er selvfølgelig både ekkelt og ergelig, likevel til å leve med.
Your last searches