Norwegian-English translation of essensiell

Translation of the word essensiell from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

essensiell in English

essensiell
allmenn? essential
Synonyms for essensiell
Similar words

 
 

More examples
1.Hvis vi skal ha noe håp om innrømmelser fra sovjetisk side, må vi forhandle ut fra styrke, og MX er av essensiell betydning i våre bestrebelser på å få dem til å ta våre forslag alvorlig, har han fortalt Goldwater.
2.Tidsfaktoren er meget essensiell.
3.Lærer Bjørn Vågsdal forteller at elevene har produsert en gyrogaffel som er essensiell i fremdrift av båten, som er laget av fire gutter i formingstimene denne uke.
4.Denne teologi kan også sies å være essensiell i fru Aagaards forståelse av den liturgiske menighet, ikke bare som lyttende tilhørere, men medaktører i den samlede menighets fellesskap.
5.Samarbeid mellom profesjonene vil få inn bredde som er nødvendig i en så omfattende teori og hvor en interdisiplinær tilnærming er essensiell.
Your last searches