Norwegian-English translation of fag

 
 

More examples
1.At more er et edelt fag, også narren skal ha ordet" lyder en av stykkets mangfoldige humoristiskorienterte utsagn.
2.Det er forfatterens og bokanmelderens svøpe, det er så forferdelig meget som må leses, både litteratur og fag.
3.Hans Nielsen Hauge som er Stifter af alt dette, er en lige saa stor Fantast i det Politiske som i det Theologiske Fag", skrev sorenskriver Boll i 1801.
4.Hvor blir det av medbestemmelsen, friheten og ansvaret når AUF gjentatte ganger har markert seg sterkt mot større valgfrihet i ungdomsskolen, mot undervisning tilpasset den enkelte elev, og mot at kunnskaper elevene får gjennom fag de selv velger, skal telle med når de søker om plass i den videregående skolen.
5.(Muligheten for dette er selvsagt tilstede også i andre fag, men det enorme tidspresset de fleste lærere opplever hvert skoleår for å rekke igjennom" programmet", vanskeliggjør dette.
6.Alle avgangselevene skal opp i et skriftlig fag.
7.Behovet for å la norsk ungdom få studere" myke" fag i andre land er ikke mindre enn for de" harde".
8.Brosjyren forteller om de forskjellige veiene frem til cand.mag.graden, men legger særlig vekt på den graden som er sammensatt av fag fra forskjellige fakulteter - den" interfakultære" cand.mag.graden, som det også gis eksempler på, og der bl.a. EDB for humanister inngår i flere sammenhenger.
9.Bruk av datamaskinen vil bedre innlæringssituasjonen i en rekke situasjoner i flere fag.
10.Da må dere satse på nye fag - i videregående skole ?
11.De fleste kommuner har tekniske etater som vil kunne godkjennes som" lærebedrifter" i ett eller flere fag.
12.De nye forskriftene er utarbeidet på bakgrunn av de erfaringer og reaksjener som innføringen av nye fag og fagplaner har gitt oss, og er dermed tilpasset utviklingen i den videregående skole.
13.Denne del av vårt fag vil vi forsvare med nebb og klør som vårt ansvarsområde.
14.Dersom det foretas en styrking på ungdomstrinnet, må valgfagstimer overføres til obligatoriske fag.
15.Det er mye upløyet mark på området, noe som gjør dette arbeidet utfordrende og spennende, mener Kaasen, som forteller at det er flere doktorgrader på beddingen i samme fag.
16.Det gledelige er at de 4,7 millionene går til fag under Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (RFA).
17.Det må videre stilles økede krav til lærerutdannelsen, og undervisningskompetansen må bedres, fastslår Norskkommisjonen, som foreslår at dersom lærerutdannelsen utvides til fire år, bør det stilles krav om ett års utdannelse i norsk for å kunne undervise i dette fag i grunnskolen.
18.Det nye fag har efterhvert fått læreplaner og interesserte lærere.
19.Det står dårlig til med rekrutteringen til de humanistiske fag ?
20.Dette startet egentlig på en nordisk konferanse om kvinneforskning i humanistiske fag i 1979, forteller førsteamanuensis Kari Skjønsberg.
21.Dette vil støtte den forskning som allerede finnes, og inspirere til nye studier ut fra kvinnenes perspektiv innenfor de humanistiske fag, altså ikke bare i historie, understreker hun.
22.En viktig del av turen var å observere hvor langt japanerne er kommet i bruk av roboter innen vårt fag.
23.Er kvinnehistorie et populært fag ?
24.Faglig integrering er ofte vanskelig å gjennomføre eftersom man i de fleste skoler benytter en" tradisjonell" timeplan der hvert fag har bestemte timer og fastlagt pensum, sier Anderson, som understreker betydningen av å styrke faglærernes kunnskaper.
25.For å få den beste effekt av de midler som må satses i årene fremover, trenger vi et organ på tvers av etablerte fag, forskningsråd og departementer, sier professor Arne Jensen til Aftenposten.
26.Forslaget om å dele eierinteressene mellom universitetene, studentsamskipnaden og de ansatte vil sikre den fremtidige driften av et sterkt og uavhengig norsk fag og lærebokforlag.
27.Fra å være et fagområde på kanten av det gode selskap har de økonomisk / administrative fag i løpet av 1970 og 80årene kommet i sentrum for politikernes interesse, sa Randers under åpningen.
28.Han var ganske ensom i sin samtid på grunn av sin usedvanlige måte å behandle religiøse motiver på, sier Viveca Lindquist fra Stockholm kunsthistoriker av fag og en av dem man kan takke for at utstillingen blir vist i Oslo.
29.Hensikten med utdannelsen er å gi status, å få orden på opplæringen innen et fag som har eksistert, men som ikke har hatt fagstatus.
30.Husmorvikaryrket er da også et fag med skikkelig lønn ?
Your last searches
fag