Norwegian-English translation of fagmessig

Translation of the word fagmessig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fagmessig in English

fagmessig
allmenn? expertly
Synonyms for fagmessig
Similar words

 
 

More examples
1.Efter å ha drevet virksomhet i båtbransjen en tid og satt meg inn i forholdene for båtfolket i Oslofjordområdet, har jeg bl.a. sett det store behov for båtplasser, både for sommersesongen og for vinteropplag, og dessuten vanskelighetene med å få utført" raskt og fagmessig" reparasjoner - særlig av større og kostbare fritidsbåter, sier Arne Hundal til Aftenposten.
2.De nye forretningsvilkårene gir ellers klare retningslinjer for hvordan man skal forholde seg ved innlevering av bilen, ved bestilling av reparasjon og hvilke krav kunden har til fagmessig utførelse av arbeidet.
3.Det eneste som kan bidra til å redusere prisene noe, er større egeninnsats fra beboerne, men dette har sine klare begrensninger, blant annet fordi man av sikkerhetsgrunner stiller krav om fagmessig utført arbeide på en rekke områder.
4.Det viktigste, at budskapet presenteres på en riktig, fagmessig måte, vil imidlertid informasjonsbedriftene sørge for med sin utvidede knowhow.
5.Er det ikke lenger hovedsaken at arbeidet som bilmekanikeren og redaktøren utfører, blir gjort fagmessig, effektivt og skikkelig ?
6.Høyreutvalget understreker ellers verdien av å ha et geografisk godt spredt utdannelsessystem, men sier at distriktene ikke vil være tjent med undervisningsenheter og fagmiljøer som er så små at de ikke er levedyktige og ikke holder mål fagmessig.
7.Istandsettelsen skulle i alle tilfeller bli utført fagmessig og i tråd med tradisjoner der oppe.
8.John Johansen legger møbelstoppen fagmessig ut.
9.På Torshov er tre gode skuespillere i full fagmessig innsats allikevel ikke nok til å gripe meg helt.
10.Tobakksrasjonene rakk ikke langt, og folk skjøtte på med hjemmeavlet tobakk - fagmessig forvandlet til sigaretter av Tiedemann og andre tobakksfabrikker.
11.Asfalt blir fint hvis det er lagt fagmessig med gode avslutninger av kantsten, f.eks. Brukes grus eller asfalt i kombinasjon med gatesten, kan det bli minst like spennende som andre dyrere løsninger.
12.Det er riktig at det kommer altfor mange oversettelser som ikke holder mål, i mange tilfeller utført av tilfeldige" interesserte" uten fagmessig tilknytning f.eks. gjennom medlemskap i Norsk Oversetterforening.
13.Det skal ikke kunne gå an å slippe unna en så fagmessig dårlig jobb !
14.Efter at politikerne med bygningsloven av 1965 vedtok at de selv var kunnskapsrike, fremsynte og bygningsorienterte nok alene til å fatte alle vedtak om våre hus, steder og byers utseende og utforming, er det minste vi andre burde kunne forlange av dem at de til enhver tid søkte aktuell orientering innen det veldige, fagmessig spesielle område de har påtatt seg å være toppforståere av.
15.En annen skredder sa at både jakkene og buksene var av en særdeles dårlig konfeksjon, og han hadde i sin langvarige praksis aldri sett maken til dårlig fagmessig arbeide.
16.En stormskade henvises til forsikringsselskapet, selv om den ikke hadde forekommet ved fagmessig utførelse.
17.Fagmessig og etisk er man i et slags vakuum.
18.Få i landet kan utføre disse typer prøver fagmessig.
19.Kommunalminister Arne Rettedal sa i Odelstinget igår kveld at det påhviler byggherren å påse at arbeidet ikke er i strid med bygningsloven eller annen lovgivning, og byggherren vil også være ansvarlig for at arbeidet utføres riktig og fagmessig.
20.Når det blir utført fullstendig, fagmessig lakkoppbygging som tilfredstiller høy faglig kvalitet, skal garantien gis for 12 måneder, eller for 15 000 kjørte kilometer.
21.Samt hjelp til å gi resultatet en fagmessig utførelse.
Your last searches