Norwegian-English translation of faktisk

Translation of the word faktisk from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

faktisk in English

faktisk
verkligadjective real, actual, true
  allmennother really, actually, indeed, in fact
  overtalelseother indeed, certainly, really
  interjeksjonother really, indeed
Synonyms for faktisk
Examples with translation
Dette tv-programmet er faktisk ganske interessant.
Vi så faktisk ikke ulykken.
Similar words

 
 

More examples
1.... bør det foretas en grundig utredning og beregning av hva det faktisk koster å gi barna en skikkelig levestandard på bakgrunn av den alminnelige inntekts og kostnadsutviklingen i samfunnet...
2.Deilig er fjorden" er faktisk overtegnet, forteller Düring, av alle slags mennesker, fra pensjonister i Stavanger til kjente musikere og forretningsfolk.
3.Den er faktisk et lite leksikon" - slik karakteriserer Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker boken" Frukt og grønnsaker til hverdag og fest".
4.Den lille apokalypse" er faktisk en antimartyrroman.
5.Dessuten er forskerne forbauset over hvor mange egentlig svake trær som faktisk overlevde påkjenningen i tørkeåret 1976.
6.Det den nåværende regjering faktisk gjør, er å videreutvikle tanker som delvis var nedfelt i Harlem Brundtlands regjerings langtidsprogram".
7.Det er ikke til å komme fra at vi faktisk er vestorienterte : vi er med i Marshallorganisasjonen, vi deltar i Europarådet, og dessuten var jo forutsetningene ved forhandlingene om en skandinavisk allianse at vi skulle skaffe oss forståelse i vest for disse ting.
8.Det er store ord ; men det vesle boken står faktisk for det som loves.
9.Dødskysset" viser en tre og en halv meter lang Phytonslange i ferd med å" kysse" en av hennes dukker, og det var faktisk ingen ringere enn Petruschka selv som holdt styr på den sprell levende slangen under fotograferingen !
10.Ein Deutsches Requiem" er noe av det beste Brahms har skrevet, ett av hans hovedverk, faktisk det som ga ham bekreftelse på at han kunne skrive musikk i det helt store format, han var jo bare et par ord og tredve år gammel da han komponerte det.
11.For jo mindre presten faktisk betyr i samfunnet, desto større blir behovet hans for å hente sin betydning fra det høye," sier forfatteren.
12.Habeas Corpus" er skrevet av engelskmannen Alan Bennett, og det blir faktisk en norgespremiere som finner sted i Ski videregående skoles aula imorgen, onsdag.
13.Huset" er bygget som et samarbeidsprosjekt mellom USBL, nærmiljøutvalget og Oslo kommune, og utgjør faktisk bare et første trinn i utviklingen av fellesanleggene i området Rosenholm / Åsbråten.
14.Ja, det var faktisk for se disse vi spanderte 6000 kroner i busspenger - men hvor mange var det som hadde" et godt praktisk opplegg" ?
15.Jeg leser faktisk aldri bare for å hygge meg.
16.Jeg så en norsk film igår, den var faktisk ikke så dårlig.
17.Jeg tror det var slik", kan han for eksempel si om et bibelsk saksforhold, og så skriver han videre som om det faktisk var slik.
18.Jeg tror faktisk folks ønske om fred er så sterkt at regjeringene en vakker dag gjør klokt i å gi efter, slik at folk får det som de vil !
19.Jeg var forferdelig nervøs foran siste stående skyting onsdag, og måtte faktisk starte skytingen tre ganger", sa Røtsch, som midtveis i fem skuddserien måtte ta knebøy i et forsøk på å få ned pulsen.
20.Man burde derfor ikke røre ved den side av virksomheten som faktisk er i god gjenge.
21.Nilfisk jubileumstilbud til deg som løper Grete Waitzløpet", sto det på seddelen, og den lappen var faktisk verdt 100 etthundrekroner !
22.Nisseorkesteret" - nærmere bestemt Bjølsen ungdomskorps - er faktisk ikke gått helt surr i årstidene.
23.Ra"kna med revir", sier han i en særdeles interessant bok på forlaget Liber, og efter lesningen gir man ham faktisk rett.
24.Reppesgaard er i stand til å få en seriøs rapport til å fortelle det motsatte av hva som faktisk står i den.
25.Riksaasen oppfordrer Kopinor til å legge sterk vekt på at skolen gjennom fotokopiering" faktisk driver markedsføring" av de bøker, aviser og tidsskrifter som kopieres. (...)
26.Titus" er en av de få operaer som ender lykkelig, forteller Ulf Øien, og smiler litt ved tanken på at han må sminkes mye eldre enn han faktisk er, for å synge rollen.
27.Vi aksepterer uenigheten på disse punktene, og denne uenigheten arter seg ikke som noe samarbeidsproblem, sier Bondevik til VG 11. okt. Mitt foredrag på Lillehammer er forøvrig i fullt samsvar med utkastet til nytt Høyreprogram, som faktisk heller ikke er forelagt Kr.F til godkjennelse !
28.Nomestilen" i hundekjøring har fått veldig vind i seilene i de senere årene, jeg har faktisk levert 300 slike Nomesleder siden jeg la om produksjonen i 1975, forteller Nordengen, som opprinnelig er møbelsnekker.
29.1983 er det andre året med en faktisk nedgang i antall utførte årsverk.
30.Argentinerne betaler faktisk en slags skatt, den såkalte inflasjonsskatten.
Your last searches