Norwegian-English translation of falsk alarm

Translation of the word falsk alarm from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

falsk alarm in English

falsk alarm
allmennnoun false alarm
Examples with translation
Det var falsk alarm.
Similar words

 
 

More examples
1.Falsk alarm !
2.Det gir de ansvarlige i utstillingslokalene tid til selv å undersøke om det brenner eller om det bare er falsk alarm, opplyser man i brannvesenet.
3.Det må imidlertid satses på alarmer som er nær hundre prosent pålitelige, da stadig falsk alarm svekker beredskapen.
4.Det viste seg å være falsk alarm.
5.En falsk alarm koster minst mellom 800 og 900 kroner.
6.En hører med en ekstra sans at det ikke er øvelse eller falsk alarm.
7.Et angivelig drapsforsøk mot USAs president Ronald Reagan torsdag viste seg å være falsk alarm.
8.Fuglene slo ned i sjøen, men det hele viste seg å være falsk alarm.
9.Førstekonservator Irmelin Martens kan nå berolige alle med at det denne gang var falsk alarm.
10.I de resterende 27 tilfeller har politiet klart fastslått at det var snakk om regelrett falsk alarm ved bruk av nødraketter.
11.Det er både omstendelig og kostbart å kontrollere om signalene kommer fra en båt i nød, eller om det er falsk alarm, sier Johansen.
12.Leting på falsk alarm ett sted kan koste dyrt der hvor det virkelig er krise, påpeker han.
13.Norsk Komponistforenings bebudede boikott av NRK var falsk alarm, beroliger Komponistforeningens formann Sigurd Berge.
14.Den systematiske forvrengning av USAs strategi ble kombinert med rykter om akutt fare for atomkrig ved uhell eller falsk alarm.
15.Det begynte i 02tiden, da mannskapet rykket ut på en falsk alarm om brann i Dalbakkveien på Godlia.
16.Det er rendyrket skrekkpropaganda å hevde at verden i de senere år har vært nær atomkrig grunnet uhell, misforståelser eller falsk alarm.
17.Det forekommer trusler mot og utrykninger til PLOkontoret, men visstnok alltid er det falsk alarm.
18.Det utelukkes derfor ikke at nødsignalene var en falsk alarm fra en privat radiosender.
19.Efter konkurransen gikk det ville rykter om at det var lagt ned protest på vinneren for ureglementert skibytte, men dette var heldigvis falsk alarm for brannmannen fra Sverdlovsk.
20.En dag i 1982 hadde dette nær kostet papegøyen livet, da en gruppe journalister efter først å ha kastet seg hodestups ned i kjelleren på grunn av en falsk alarm, ble stående oppe i resepsjonen da en virkelig granat kom og sendte glasssplinter veggimellom.
21.Men de vet aldri om det virkelig brenner eller om det er falsk alarm.
22.Men feilen viste seg å skyldes falsk alarm, og landingen ble gjennomført uten uhell.
23.Men han understreker samtidig den prinsipielle siden ved at enkelte i tankeløshet setter i gang større leteaksjoner som er falsk alarm.
Your last searches