Norwegian-English translation of farao

Translation of the word farao from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

farao in English

farao
historienoun pharaoh
Synonyms for farao
Similar words

 
 

Wiki
Farao (Arabisk ????? , hebraisk: ????) viser til gudekongene i oldtidens Egypt. Det stammer fra det egyptiske ordet ordet pr-o, som i hebraisk form ble brukt i Bibelen, og betyr «det store huset». Det siktet opprinnelig til kongens palass, men det ble senere brukt som en tittel på kongen selv.

More examples
1.Barnehodet er like langt og smalt som hodeskallen til en egyptisk farao.
2.Det var i Gosen farao befalte at alle guttebarn under to år skulle drepes fordi israelsfolket efterhvert ble så tallrike at de virket som en trusel mot egypterne.
3.Folket ble for alltid reddet fra farao.
4.Gud sendte mange plager over egypterne for at Farao skulle la folket dra.
5.Jeg er imidlertid takknemlig for at han ikke samtidig retter sin puritanske pekefinger mot vår respekterte pave fordi han, som enkelte kritikere hevder, lever som en farao omgitt av blivende møll og rust på alle kanter.
6.Men farao samtykket først efter alle landeplagene som hjemsøkte Egyptens folk.
7.Milesierne vant, men blant de falne var Scotia, Milesius enke og datter av Egypts farao.
8.Misjonær Robert Bergsaker studerer en del av en større vegg med relieffer og hieroglyfer i Ramses, byen som israelittene måtte bygge for farao Ramses II.
9.Nordmennene fant begge de gamle byene som er omtalt i Det gamle testamente, Ramses og Pithom, som israelittene bygget for farao.
10.Over det hele Farao - kong Ramfis, (den eneste av tusen i blått) og hans vakre datter Amneris.
11.På det neste bildet ser vi en avdød farao til venstre, og til høyre en gudinne som skjenker ham udødeligheten ved å holde ankh for hans nese.
12.Skipet sank utenfor sydkysten av Tyrkia, nær byen Kas, i det 14. århundre f. Kr., omtrent på den tid TutAnkhAmon var farao i Egypt, Troja var på sitt mektigste i Lilleasia og det foregikk en utstrakt handel fra syriske og kanaanittiske havner.
13.Teglstensarbeidet i dagens Gosen foregår på samme måte som i bibelsk tid da israelittene måtte bygge byer, bl.a. Ramses og Pithom, for farao.
14.Vi møter ankh på tekstiler som de døde hadde med seg i graven i hundreårene efter Kristi fødsel, og her har vi det fra farao Tutankhamons berømte grav mer enn tusen år før Kristi tid.
15.De balsamerte restene av Egypts farao Ramses III, kroppen til marinehelten John Paul Jones bevart på alkohol i en blykiste, de uttørkede likene fra precolumbiansk Peru, og en rekke andre tilsvarende eksempler, har imidlertid gitt verdifulle bidrag til våre kunnskaper om fortiden.
16.Selv bedyrer han at han ikke er noen egyptisk farao som bygger en pyramide til sin egen ære og for sitt eget eftermæle.
17.Stor sensasjon var det da den egyptiske farao Tutankhamons grav ble åpnet i 1920årene.
Your last searches