Norwegian-English translation of fastende

Translation of the word fastende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fastende in English

fastende
allmenn? fasting
Synonyms for fastende
Similar words

 
 

More examples
1.Begynn dagen med å drikke et par glass vann på fastende hjerte.
2.En slik tilstand kan føre til at den fastende blir forvirret, får sviktende nærhukommelse, gangforstyrrelser ved siden av at hjernens styring av f.eks. tarmene, åndedrettsorganet og hjertet også påvirkes.
3.Turen starter i Fredrikshavn på fastende hjerte, for vi vil spise krofrokost !
Your last searches