Norwegian-English translation of fastland

Translation of the word fastland from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fastland in English

fastland
allmennnoun mainland
Synonyms for fastland
Similar words

 
 

Wiki
Fastland er betegnelsen på alt land som ikke er øyer, holmer eller skjær, men er del av et større landmassiv. I Norge gjelder dette den delen av landet som tilhører Den skandinaviske halvøy. Begrepet fastland kan også brukes i overført betydning om større øyer i forhold til mindre øyer.

More examples
1.Dette ser vi som en meget marginal kostnad for å sikre transportkapasitet for betydelige tilleggsmengder olje til det norske fastland, kommenterer informasjonssjef Steinum.
2.Arkeologiske funn tyder på at de første ålendinger kom fra det finske fastland (Åboområdet).
3.De nederlandske Antiller ligger så nær det sydamerikanske fastland at myndighetene mener kaprerne håpet på å unnslippe i helikopteret og å lande i jungelen.
4.Den 10. juli 1943 gikk de allierte i land på Sicilia, og den 3. september samme år begynte invasjonen på det italienske fastland.
5.Der ble det fra sovjetisk hold uttrykt at det sovjetiske fastland med unntak av ØstSibir er så godt undersøkt at det er liten grunn til å håpe på nye, store oljefunn.
6.Det ble her fastslått at ingen personer ble såret, men at 20 japanske biler som skulle til det kinesiske fastland ble mer eller mindre ødelagt ved granatekspolosjonen.
7.EN KINESISK soldat ble drept og to andre kom til skade da taiwanesisk artilleri skjøt mot Jiaoyuøya mellom Taiwan og det kinesiske fastland, melder telegrambyrået Det nye Kina fredag.
8.En viktig forutsetning er imidlertid at man enten lar fastland være fastland, at man disponerer egen bil eller at man avfinner seg med en buss som ikke til alle døgnets tider har avgang så ofte som en gang i timen, påpeker han.
9.Fellingen, og de nøye undersøkelsene av reinen, først på Hardangervidda ifjor vinter, og nå i Forelshogna / Dovretraktene, er ledd i undersøkelser som blir foretatt hvert tiende år for å følge villreinbestanden på det norske fastland og på Svalbard.
10.Ferden over norsk fastland gikk i hastighet under lydens.
11.Heyerdahl forteller at resultatene fra utgravningene viser at forskjellige av de eldste sivilisasjonene ikke var kommet til Maldivene bare ved tilfeldig driftseilas, men at de hadde etablert seg der ute med sterke kontakter til de forskjellige sivilisasjonene som fulgte efter hverandre inne på det asiatiske fastland.
12.Hvis ikke, vil Bærum fortsatt være et mørkt fastland for isidrettene.
13.Ikveld er det Mentz Schulerud som fanger oppmerksomheten mellom Gemista (tomater eller paprika med ris og kjøttdeig) og Kokkinisto (oksekjøtt i ren tomatsaus med auberginer etc.) - han skildrer klassisk gresk historie og mytologi fra det greske fastland og øyriket.
14.Men de to gudenavnene Kon og Tike, hadde Heyerdahl trukket et bånd mellom to kulturer - mellom det sydamerikanske fastland og Polynesia.
15.Men i Jan Mayenstriden sier danskene at øya for det første ligger langt fra det norske fastland og for det annet at befolkningen der er" teknisk", de som oppholder seg på Jan Mayen kan ikke anses som bofaste.
16.Militærøvelsene boikottes fordi den greske øya Lemnos, som ligger helt opptil det tyrkiske fastland, ikke er del av øvelsesområdet.
17.Motpartens prosessfullmektig, høyesterettsadvokat Jon Tenden, påpekte imidlertid at det på det amerikanske fastland var en guddom som fonetisk ville klaffe med KonTiki - men at klyden lød som en" s", Tenden ville ikke være med på at KonTikinavnet var noe spesielt beskyttet, all den stund det simpelthen var navnet på en indiansk solgud.
18.NORGE ligger slik at vårt fastland, Svalbard og isgrensen danner viktige fastpunkter.
19.Norsk Petroleumsinstitutt finansieres av de oljeselskaper som driver virksomhet på det norske fastland - det være seg raffinering eller distribusjon og salg, eller begge deler.
20.Peking anklaget i helgen Taiwan for å ha skutt mot flere utenlandske handelsskip nær kysten av det kinesiske fastland.
21.På det sydamerikanske fastland fant han at mytene fortalte om en solkonge, Kon, som dro vestover sammen med" de hvite menneskene".
22.Reagan har ikke råd til å utfordre Israels mektige støttespillere i Kongressen og andre steder på det amerikanske fastland.
23.Regionen skal på egen hånd kunne forhandle om luftfartsavtaler, med unntak av ruter som berører det kinesiske fastland.
24.Symbolet for Vietnamkrigens 57 000 ofre kom til det amerikanske fastland torsdag.
25.35 prosent av befolkningen er av europeisk avstamning, mens ca. 22 prosent kommer fra andre Stillehavsøyer eller fra det sydøstasiatiske fastland.
26.De norske misjonsorganisasjoner som er engasjert i Hongkong og på Taiwan har i alle år gått med en drøm om igjen å få slippe til på det kinesiske fastland.
27.Det er på det rene at de geologiske strukturene i Nordsjøen som gir grunnlag for oljeforekomster strekker seg inn over store deler av det engelske fastland.
28.Det finnes bare et fastland, en stor øy.
29.Det hersker ikke lenger tvil om at Storbritannias tilknytning til det europeiske fastland med bro eller tunnel vil bli til virkelighet.
30.Det mørke fastland, sier folk som burde ha bedre vett.
Your last searches