Norwegian-English translation of fattig

Translation of the word fattig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fattig in English

fattig
fattigdomadjective poor, needy, deprived, underprivileged
  personadjective indigent [formal]
  ubetydeligadjective miserable, paltry, pathetic, measly [informal]
  verdadjective twopenny [informal]
  vektadjective trifling [formal], insignificant, petty, trivial, fiddling
  kvantitetadjective paltry, measly, derisory
Synonyms for fattig
Derived terms of fattig
Examples with translation
Det er det samme for meg om du er rik eller fattig.
Han bor i et fattig distrikt i London.
Hun var fattig, men ærlig.
Thomas er fattig.
Skillet mellom rik og fattig blir større.
Jeg hadde ikke råd til det - med andre ord, var jeg for fattig til å kjøpe det.
Similar words

 
 

More examples
1.Den lille negerfamilien klamrer seg til terskelen mellom fattig og rik i Los Angeles downtown.
2.For det er ingen som er så fattig at han ikke eier noe han er redd for å miste," sier Havel.
3.Ja", svarde den anden," og jeg er en fattig Mand, alt mit Guldstøv er gaaet tabt".
4.Ja, de penga, er til bekymring for fattig og rik...
5.Og så opplever man det utrolige at et kulturverk som ble startet for 20 år siden i en liten by, Harstad med ca. 20 000 innbyggere i en fattig landsdel, blir kritisert fordi det har lykkes !
6.Vi lever altså i et barne og ungdomspolitisk fattig samfunn.
7.(Senest overlege Atle Roness i intervju med" For Fattig og Rik").
8.De siste årene har vi virkelig fått oppleve sannheten i ordtaket om at det er dyrt å være fattig.
9.Det er dyrt å være fattig, fastslo ordfører Kristine Broch Johansen (a).
10.Det er også penger for et fattig idrettslag ?
11.Dække greit å væra fattig.
12.Hvis disse opplevelsene virkelig har" spolert" turen for de folkevalgte, må det i sannhet ha vært en tur fattig på andre inntrykk.
13.Ja, det er et fattig land.
14.Krigen i Afghanistan er en supermakts kamp mot en fattig sivilbefolkning.
15.Levekårsundersøkelsen viser at spesielt Oslo har et fattig nærmiljø, og skilsmissestatistikken forteller oss at" tosomhetsboformen" ikke fungerer for alle.
16.Men dersom klinikken skulle legges ned, vil det bli et fattig miljø innen fagene fødselshjelp og kvinnesykdommer.
17.Mitt land er meget fattig.
18.Oslo er ikke fattig, men vi driver aktiviteter som vi ikke har midler til.
19.Som velutdannet overklassekvinne har du vel helt andre muligheter for å stille krav enn en fattig landsens kvinne, som på en ganske anderledes måte er bundet av århundrelange tradisjoner ?
20.Vi er i høyeste grad klar over problemet, som vi forsøker å løse efter fattig evne.
21.Vi møtte et fattig og utsultet folk.
22.Vår bydel er fattig på positive elementer.
23.Ammerud ledet 7874 med bare litt over ett minutt igjen å spille, men mangler åpenbart evnen til å vinne jevne kamper og tapte for tredje gang denne sesongen med ett fattig poeng.
24.Ammerud var det første laget som ga Asker tap i årets serie før jul og Ammerud var laget som slo dem med ett fattig poeng i den tredje og siste sluttspillfinalen ifjor vår.
25.Anasjonen Island tapte vi for med et fattig mål i årets nordiske mesterskap, og på hjemmebane er alltid mulighetene større for gevinst.
26.Arbeiderne arbeider ikke, byråkratene blander seg for mye inn, korrupsjonen florerer, prisene er kunstige, produktiviteten lav og landet fattig.
27.Billy er en doven og dum soldat, Hårek en tøff viking, Snøfte Smith en fattig halvkriminell, Rødøye er en indianerhøvding og Fant en hvalp.
28.Bladet for Fattig og Riig hadde 30 000 abonnenter.
29.Bortsett fra at man ikke er i stand til å forklare hva som er endret annet enn partiets egen holdning, burde denne mangel på logikk i seg selv være et signal om forsøkene på å diskreditere og uskadeliggjøre utenrikspolitiske synspunkter, og kneble en allerede fattig utenrikspolitisk debatt.
30.DET er først i vår tid at Trier har gjenvunnet sitt folketall fra den romerske keiserperiode, for til tross for sin sentrale beliggenhet i Europa ble byen en fattig og søvnig utkant da nye grenser ble trukket gjennom vår verdensdel.
Your last searches