Norwegian-English translation of favorisere

Translation of the word favorisere from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

favorisere in English

favorisere
allmennverb favor, favor above others, give preferential treatment to
  fordomverb discriminate in favor of
Synonyms for favorisere
More examples
1.Slik reklame vil favorisere storannonsørene," påstår Nilsen og Johansen, og" de små vil bli stående helt utenfor".
2.Dette burde oppmuntre de politiske myndigheter til å favorisere nyopprettelse av private arbeidsplasser, sier han.
3.Efter min mening er det liten grunn til å favorisere finansiering av nybygging fremfor finansiering av brukt.
4.På grunn av situasjonen på markedet kan hverken svenske eller norske stålverk favorisere de grossister de selv eier.
5.At organisasjonene har valgt å favorisere et enkelt selskap, synes jeg ikke er riktig.
6.Bernt Bull (a) fant det nødvendig å favorisere boligkooperasjonen og ønsket å beholde subsidieringen av dem.
7.Blant de harde presanger til barn regner fabrikanter og importører med at foreldre og andre fortsatt vil favorisere modelltog og biler, mens de mykere pakker på presangbord vil inneholde brannsikre teddybjørner, stofftrykkutstyr og dukker som kan kles opp i både julenisse, klovne og legekostymer.
8.Bonde Nielsensaken blir i dansk presse sammenlignet med to andre saker, der det danske rettssystem er blitt utsatt for skarp kritikk og beskyldninger om å favorisere høystående personer.
9.Danske myndigheter skal nå favorisere sine egne, og de opptrer rent proteksjonistisk.
10.De kaotiske forhold som preger en revolusjonsprosess vil favorisere ekstremister kontra demokrater.
11.De kjemper for å beholde hver sin europaparlamentariker i et valgoppgjør som med sin karakter av indre politisk konfrontasjon, ventes å ville favorisere de to store partiene.
12.De ønsker ikke Reagans gjenvalg, men vokter seg også for klart og tydelig å favorisere den demokratiske utfordrer Walter Mondale.
13.Dersom man ikke har ektefelledelt beskatning, vil skattesystemet favorisere dem som har eller har hatt færre barn eller som av andre grunner, som f.eks. bosted, subsidiert barnehaveplass, arbeidsmuligheter og utdannelse, makter å opprettholde en mer lik yrkesdeltagelse for begge parter.
14.Det skar seg imidlertid mellom henne og miljøvernaktivistene da de siste anklaget henne for å favorisere storindustrien på bekostning av miljøverninteresser i spørsmål om behandling av giftig avfall og industriutslipp.
15.Det vil favorisere skatteydere med spesielt store fradrag.
16.Et slikt system vil forøvrig favorisere kommunene som idag sliter med dårlig økonomi, på bekostning av Staten som for tiden har gode inntekter.
17.Hydros opplegg med å ta med betydelige prosjekteringsarbeider i en del fabrikasjonskontrakter, vil favorisere de gruppene som disponerer både en betydelig ingeniørkapasitet og byggeverft som Akergruppen, Kværner og samarbeidsgruppen Norwegian Petroleum Consultants (NPC) / Haugesund Mek. Verksted.
18.I så fall burde de kunne lære seg til å favorisere hvilken som helst stemme, f.eks. pappas om de fikk samme chanse til å lytte til den.
19.Ifølge boligrådmann Edv. Hiorth vil Husbankens opplegg idag favorisere dem som bygger i områder med lav tomtegrunnpris kombinert med lave opparbeidelseskostnader.
20.Informerte kilder i administrasjonen gir uttrykk for håp om at utspillet vil svekke kritikken fra dem som bekylder USA for å favorisere hemmelige militære operasjoner på bekostning av diplomatiske virkemidler.
21.Jeg kan derfor, i motsetning til Kr.F., ikke se at det er noen grunn til å ha som programerklæring i skattepolitikken at den ikke skal favorisere ekteskapet som samlivsform.
22.Ligningsnevnden mente imidlertid at restaureringen var påkostninger som ikke kunne godtas som vedlikehold, og at det i så fall ville favorisere ham i forhold til de som bygget nytt.
23.Liten grunn til å favorisere finansiering av nybygging fremfor finansiering av bruktboliger, sier utredningsleder Nils Terje Furunes.
24.Også påstanden om at Kr.F. utpeker seg som spesielt opptatt av å benytte lovgivningen til å favorisere ekteskapet som samlivsform, fortoner seg noe tvilsom, dersom man skal vurdere saken ut fra et såpass viktig og aktuelt dokument som Skattekommisjonens innstilling.
25.Prisdirektør Egil Bakke var tidligere direktør i Norges Industriforbund, og efter Øverbøs mening vil systemet med veiledende priser favorisere industrien som leverer varer til dagligvarehandelen.
26.På den måten slepp Staten å favorisere sine eigne tilhengarar eller straffe motstandarar økonomisk.
27.Slik må det nok som utgangspunkt være, ellers blir det for fordelaktig å oppebære inntekt i andre former enn rede penger, og det vil sterkt favorisere dem som har mulighet til å få en del av sin lønn i en slik form.
28.Terrenget kan komme til å favorisere de blågule, og kanskje lukter det svensk triumf.
29.Til tross for at den såkalte Gundermetoden sies å favorisere de beste langrennsløperne, er John glad for at denne metoden ikke benyttes i juniorVM.
30.Vi har derfor beskjeden konkurranse, og myndighetene er redde for å favorisere oss.
Similar words

 
 

favorisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) favoriserefavoriserendefavorisert
Indikative
1. Present
jegfavoriserer
dufavoriserer
hanfavoriserer
vifavoriserer
derefavoriserer
defavoriserer
8. Perfect
jeghar favorisert
duhar favorisert
hanhar favorisert
vihar favorisert
derehar favorisert
dehar favorisert
2. Imperfect
jegfavoriserte
dufavoriserte
hanfavoriserte
vifavoriserte
derefavoriserte
defavoriserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde favorisert
duhadde favorisert
hanhadde favorisert
vihadde favorisert
derehadde favorisert
dehadde favorisert
4a. Future
jegvil/skal favorisere
duvil/skal favorisere
hanvil/skal favorisere
vivil/skal favorisere
derevil/skal favorisere
devil/skal favorisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha favorisert
duvil/skal ha favorisert
hanvil/skal ha favorisert
vivil/skal ha favorisert
derevil/skal ha favorisert
devil/skal ha favorisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle favorisere
duville/skulle favorisere
hanville/skulle favorisere
viville/skulle favorisere
dereville/skulle favorisere
deville/skulle favorisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha favorisert
duville/skulle ha favorisert
hanville/skulle ha favorisert
viville/skulle ha favorisert
dereville/skulle ha favorisert
deville/skulle ha favorisert
Imperative
Affirmative
dufavoriser
viLa oss favorisere
derefavoriser
Negative
duikke favoriser! (favoriser ikke)
dereikke favoriser! (favoriser ikke)
Your last searches