Norwegian-English translation of felg

Translation of the word felg from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

felg in English

felg
hjulnoun rim
Synonyms for felg
Similar words

 
 

Wiki
Felg er en del av et bil- eller sykkelhjul. Den utgjør forbindelsen mellom aksling/hjuloppheng og dekket som er hjulets ytre omkrets. Felgen lages i metall, enten ved å sveise sammen utstansede og formede jerndeler, eller ved støping av aluminiumslegering.

More examples
1.En nyutviklet felg er laget for å passe til en rekke av de japanske bilene.
2.Enkelte billige sykler kan ha felg med så dårlig kvalitet at de ikke tåler gjevnlig å brukes på dårlig vei.
3.Gjennom 1983 ble vrakprosenten gradvis redusert, og idag greier de 170 ansatte i mer enn ni av ti tilfeller å lage en helt feilfri felg.
4.Han opplyser at så sent som i 1982 ble ca. hver tredje felg vraket.
5.Hver eneste felg blir kontrollert efter hvert ledd i produksjonsprosessen.
6.I Oslo stjeles det fortsatt sykler over en lav felg.
Your last searches