Norwegian-English translation of ferdigstilt

Translation of the word ferdigstilt from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ferdigstilt in English

ferdigstilt
konstruksjonadjective completed, finalized, finished
Synonyms for ferdigstilt
Similar words

 
 

More examples
1.Anlegget er ikke ferdigstilt med trafikklysanlegg fordi dette ville bety for store omkostninger dersom det ikke ble noe av den formelle tillatelse.
2.En utbedret Mossevei, Ljabrudiagonal og bedre Fornebukryss må også til, og i tillegg må vi få ferdigstilt den såkalte Henrik Ibsenringen som en ring rundt Sentrum.
3.Forskriftene for obligasjonsmarkedet gir ikke adgang til å finansiere bygg som er ferdigstilt før 1 / 1 1980 med midler fra obligasjonsmarkedet.
4.Han mener stadig at de ansatte betaler for mye for verftet, og fremholder at de har betalt nærmere 29 millioner kontant, i tillegg til at de har spart BMVledelsen for avviklingsomkostninger på 30 millioner og 10 millioner i forventet tap hvis Gullfaksmodulene ikke var blitt ferdigstilt efter kontrakten.
5.Høsten 1983 ble en rekke prosjekter med terrasseleiligheter ferdigstilt, og til tross for signaler om stor interesse på forhånd har det vist seg vanskelig å få omsatt disse leilighetene.
6.I begynnelsen av 1970årene ble den gjenværende delen av området parsellert ut til boliger, men saken tok så lang tid i de kommunale organer i Bærum at prosjektet ikke var ferdigstilt før bunnen var gått ut av boligmarkedet høsten 1982.
7.I følge statistikken ble det ferdigstilt 16036 boliger første halvår iår, hvilket er en økning på 1,8 prosent i forhold til fjoråret.
8.I juni måned ble det ferdigstilt 2780 boliger, og dette er nedgang på 379 i forhold til juni 1983.
9.Kraftstasjonen ventes ferdigstilt i 1987.
10.Når det nå fra amerikansk side opplyses at tallet i det siste er øket med ni nye utskytningsramper, betyr det at SovjetUnionen har ferdigstilt en ny operativ base for disse rakettene.
11.Ryenkrysset og Teisenkrysset blir trolig ferdigstilt eller påbegynt i kommende samferdelsperiode.
12.Striden sto om verket var ferdigstilt, noe Sydvaranger mente at det var.
13.Struping av trafikken kan først bli vurdert efter at Europaveien / Enebakkveien er utbedret, Ryenkrysset bygget og Ljabrudiagonalen ferdigstilt, heter det.
14.Til tross for at området er prioritert av Barnehagekontoret er det ingen konkrete planer om nye institusjoner utover barnehaven ved Ryen sykehjem som ble ferdigstilt ifjor.
15.Andre anlegg som Fossum Tønnessen håper å få rustet opp eller ferdigstilt neste år, er Dælenenga, Skullerudhavna, Trasop Idrettsanlegg og ValleHovin.
16.De 300 leilighetene ble ferdigstilt i perioden juni 83 til november 84, og beboerne har betalt ca. 4,2 mill. kr. i rentetillegg på toppen av innskuddene (av OBOS senere omdøpt til prisstigning).
17.Ifjor ble det ferdigstilt 30 804 boliger, hvorav 5493 tilhører boligbyggelagene.
18.Men bare én av plattformene skulle være ferdig på det tidspunkt Gullfaks II nå ligger an til å bli ferdigstilt til en pris av rundt 20 milliarder kroner.
19.Planene for en ny E68 utenom Hønefoss er klare fra Veidirektoratets side, men veien er ifølge forannevnte prioritering fra veisjefen, ikke forutsatt ferdigstilt før i perioden 199093.
20.Poenget er imidlertid at Gullfaks II ifølge opprinnelige planer først skulle vært ferdigstilt i 1996, og at en fremskyndelse til 1990 er blitt aktuell først og fremst på grunn av frykten for at Sleipner kunne falle bort.
21.Sykehjemmet ventes ferdigstilt på forsommeren og er kostnadsberegnet til 37,5 millioner kroner.
Your last searches