Norwegian-English translation of fiasko

Translation of the word fiasko from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fiasko in English

fiasko
gjerningnoun failure
  mislykkendenoun fiasco, failure, nonsuccess, flop, washout [informal]
Synonyms for fiasko
Similar words

 
 

Wiki
En fiasko innebærer at noe som var sterkt forventet at skulle gå bra, endte motsatt. Ofte vil etterpåklokskap vise at det ikke kunne ende anderledes: noe viktig var oversett eller glemt. Ordet er italiensk og betyr flaske, vanligvis den tykkmagede kledt med strå brukt til Chianti.

More examples
1.Det er bedre å premiere månedens fiasko enn bare å være opptatt av ikke å gjøre feil.
2.Tenk om det blir fiasko", tenkte jeg.
3.Arbeidet er en total fiasko, eller ihvertfall svært mislykket, sa professor Johan Galtung, Hans Hammond Rossbach og journalist Alse Finnseth som representerte gruppen KaravanAsia, som i åtte måneder studerte norsk bistand i India, Sri Lanka og Pakistan.
4.Dessverre har marginene som skiller fiasko og suksess vært for små.
5.Det er bedre å eie fem prosent av en suksess enn 100 prosent av en fiasko, sier Salbu.
6.Det er dekning for å betegne omleggingen av boligfinansieringen som en fiasko, sa styreformann Rolf Hansen i OBOS under selskapets generalforsamling mandag kveld.
7.En leder som har vært en fiasko i en bedrift, kan bli en suksess i en annen.
8.Hadde det ikke vært for oppslutningen fra medlemmene på Wilh. Wilhelmsenriggene, ville streikeaksjonen vært en total fiasko, legger han til.
9.Helt kaputt, total fiasko.
10.Men koblingen oljeindustri, som vi spesielt fremmet overfor VestTyskland, er blitt uten resultater - en fiasko ?
11.Om en eller flere av kveldens hovedaktører skulle gjøre det dårlig, er det deres egen fiasko, ikke min.
12.Vi regner med at vi allerede før påske vil kunne slå fast om dette utspillet viser seg å bli en suksess eller en fiasko.
13.Åpningen var en fiasko.
14.Anton Tsjekhovs skuespill" Måken", vist i Fjernsynsteatret igår kveld, hadde urpremiere i St. Petersburg med fiasko i 1896.
15.Aprilministeriet hans politiske verk - ble en fiasko.
16.Arrangørene - lokale idrettslag og Lillehammer Junior Chamber - håper det skal la seg gjøre å skrape sammen resten av pengene, slik at hopprennet ikke blir en dundrende økonomisk fiasko, skriver Lillehammer Tilskuer.
17.Av efterkrigstidens mange toppmøter mellom amerikanske og sovjetiske stats og / eller regjeringssjefer, er langt de fleste endt med fiasko.
18.Bare en skikkelig norsk fiasko på søndagens 5 km kan redde Anette Bøe og Grete Ingeborg Nykkelmo fra å bli turister under OL.
19.Bare sykdom eller skikkelig fiasko kunne gi Anette Bøe en chanse til å komme seg inn på laget.
20.Brusseltoppmøtet ble en ny fiasko for EF.
21.Bydelsutvalgene som ble opprettet i forbindelse med at Bergen ble storkommune i 1972, ser ut til å være blitt en fiasko.
22.Dag Bredals" Newsletter", eller Personlig Rapport, som ble lansert med brask og bram for en tid siden, og som av enkelte ble forespeilet en storsuksess, har endt i fiasko.
23.Den ledende avisen anNahar, som står president Amin Gemayels regime nær, skrev i en kommentar at kommunikeet fra Lausanne er" det minste fikenblad i verden som dekker over en fiasko".
24.Den siste utplassering av atomraketter i Europa mente han var en fiasko for trusseldiplomatiet.
25.Den svenske forsvarsledelsen er nå forberedt på at ubåtjakten kan bli en fiasko.
26.Denne sesongen har vært en stor fiasko.
27.Det er bedre å premiere månedens fiasko enn bare å være opptatt av ikke å gjøre feil.
28.Det er jo show, festivitas, seier, nederlag, den høyeste lykke og den bitreste fiasko.
29.Det er åpenbart, sier han like før vi skilles, at den russiske planen ble en fiasko.
30.Det forsøket ble ren og skjær fiasko, folk ville ikke ha denne melken, og millioner av kroner ble sølt bort, hvor mange fikk folk ingen beskjed om.
Your last searches