Norwegian-English translation of finansiering

Translation of the word finansiering from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

finansiering in English

finansiering
bankbevegelsenoun financing
Similar words

 
 

More examples
1.Ingen avtaler om fremtidig finansiering er oppnådd.
2.Alternativ finansiering av Grunnlinjen skal endelig behandles av bystyret.
3.Bankene har ikke vært flinke nok til å fortelle kundene at de kan gi råd f.eks. om finansiering av bolig eller plassering av penger.
4.Datautstyr egner seg for leasing, og vi satser på å markedsføre en pakkeløsning med både maskineri og finansiering.
5.Den subsidiære argumentasjonen fra partiets to tilhengere i utvalget tyder på at Ap. i Stortinget vil kunne stemme for en eller annen modell for finansiering som godtar reklame, skriver Vårt Land idag.
6.Det er korrekt at hovedregelen for Rettedalpakken er at de midlertidige jobbene som opprettes med delvis statlig og delvis kommunal finansiering, skal være et alternativ til ledighetstrygd.
7.Det er vanskelig å få til en tilfredsstillende finansiering uten adgang til reklame, både i lokal radio og fjernsyn.
8.Det må også tenkes alternativt i trafikksikringsarbeidet, sier Melvold til Aftenposten og henviser til arbeidet med alternativ finansiering av Grunnlinjen.
9.Det vil stå noe om finansiering av nærkringkasting i den mediamelding Regjeringen har varslet vil komme i løpet av høsten, uttaler kulturminister Lars Roar Langslet til Aftenposten.
10.Efter min mening er det liten grunn til å favorisere finansiering av nybygging fremfor finansiering av brukt.
11.Et utvalg arbeider nå med byggeplaner, organisering og finansiering, men det blir trolig ikke byggestart i år, sier professor Knut Aastvedt ved Instituttet for genetikk og plantefordeling til Østlandets Blad.
12.For oss er det ønskelig å få en noe mer langsiktig finansiering slik at vi bedre kan vite hva den vil koste, sier han.
13.Formålet med møtet var først og fremst å høre hvor langt man nå er kommet med hensyn til de konkrete prosjektene i femårs planen, og hvilken finansiering som er nødvendig, sier statssekretær Kjell Hanssen til Aftenposten.
14.Før et endelig vedtak om nye mediers finansiering blir fattet, må alternativene utredes grundigere.
15.Hensikten med" Operasjon Eksportoppdrag" er å skaffe økonomistudenter praksis i internasjonal finansiering og markedsføring, samt å gi norske eksportbedrifter rimelige muligheter til å gjennomføre ulike prosjekter i utlandet.
16.Hos oss får de råd om hvordan en annonse skal formes, lån av skrivemaskin og kopimaskin og vi har laget brosjyrer om bolighus og finansiering.
17.Hvorfor kan ikke sparebankene imøtekomme kommunalminister Rettedals ønske om en bedre og mer langsiktig bolig finansiering ?
18.I en periode ble det helt klart inngått altfor mange kontrakter om bygging av skip uten at finansiering og beskjeftigelse var sikret.
19.Jeg har selv opplevd finansiering av prosjekter utenlands som veldig byråkratisk, og for en som er i startfasen må det by på store problemer, sier Lai Berg, som også er styremedlem i Norges Eksportråd, MVL og i Jern og Metallvarefabrikkenes Landsforbund.
20.Jeg tror slik finansiering i kulturlivet kan få stygge følger.
21.Langsiktig finansiering er nytt av året.
22.Ligger det ellers til rette for finansiering, må vi se oss om efter muligheter for midlertidig å styrke planleggingsapparatet til Luftfartsverket for å kunne ta unna den utbyggingstoppen som snart vil komme.
23.Men andre former for finansiering vil også bli brukt, blant annet betalingsfjernsyn i lokal sammenheng, sier han.
24.Målet er å bygge opp en forskningsenhet for anvendt økonomisk forskning, som skal kanalisere oppdrag til miljøet ved NHH, og utføre forskning med ekstern finansiering.
25.Postgiro er en meget viktig del av Statens finansiering, sier finansministeren, som påpeker at en betydelig del av de midler som står inne på postgiro blir lånt av statskassen og går ut igjen som utlån fra statsbankene.
26.Problemet for tiden er finansiering av studiene.
27.Regjeringen vil foreslå at basisvirksomheten innen norsk forskning skal styrkes, og retningslinjer for finansiering og organisasjon vil bli skissert, sa statsministerens personlige rådgiver, Terje Osmundsen i et foredrag i Bransjeforskningens Kontaktorgans årsmøte på Klekken igår.
28.Reklame vil være det enkleste, det rensligste, meste oversiktlige og pålitelige middel når det gjelder finansiering av uavhengig radio og TV i Norge, sa stortingsrepresentant Hallgrim Berg (h) på en konferanse for nærradioer og lokalt kabelTV på Inforramasentret i Sandvika igår.
29.Standpunkt til fremtidig finansiering av nye medier må tas på bakgrunn av hva som er kultur og mediepolitisk tjenlig i Norge, heter det i brevet til Kulturdepartementet.
30.Statsbankene spiller en beskjeden rolle i finansiering og omsetning av eldre boliger.
Your last searches