Norwegian-English translation of finsliping

Translation of the word finsliping from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

finsliping in English

finsliping
aksjonnoun perfection
Similar words

 
 

More examples
1.Simen, yngste skudd på den sjakklig begavede Agdesteinstammen, med godt brukte sjakklige barnesko fra Asker Schakklubb, og med finsliping og ytterligere utvikling fra Oslo Schakselskap og fra Arnold J. Eikrems drivhus han vil efter alt å dømme bli utnevnt til Norges første internasjonale stormester.
Your last searches