Norwegian-English translation of flå

Translation of the word flå from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flå in English

flå
dyrverb flay, skin, remove skin
Synonyms for flå
Derived terms of flå
More examples
1.Og alle vi som har forsøkt seg på å være kokk, vet litt om de problemene det fører med seg, sa Flå, som gikk inn for at kriteriene for fordeling av statsmidler bør utformes slik at man tar hensyn også til de spesielle forhold som bysamfunnene må slite med.
2.Visse hoteller bruker mangelen på rom som et våpen til å flå sine gjester, skrev Folkets Dagblad, og slo saken opp på førstesiden.
3.Arbeidet med å sette linjen istand efter avsporingen ved Flå stasjon 7. juni tok lengre tid enn man hadde regnet med.
4.At man rundt en olympiade, som jo er et meget kostbart arrangement, forsøker å dekke inn en del av utgiftene gjennom souvenirer av forskjellig slag, er det adskillig forståelse for, men spaltens redaktør finner grunn til å reagere mot dette forsøket på å flå frimerkesamlere og andre som kanskje intetanende lar seg invitere av denne annonsen.
5.Av stortingsrepresentant Jens P. Flå (kr.f.)
6.Avsporingen skjedde i en bergskjæring like sør for Flå stasjon.
7.Avtalene er klare i kommunene Drammen, Flå, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Hol og Ringerike.
8.Be fiskehandleren flå den til pene fileter.
9.Begge partier avholder nominasjonmøter og hos Kristelig Folkepati er det klart at stortingsrepresentant Jens P. Flå har takket nei til gjenvalg.
10.Både barn og voksne fikk også prøve seg på å flå dyr med flintstein.
11.De som kan, sier at det er som å sykle - har man først lært å flå fisken, glemmer man det aldri.
12.De to som har sagt nei til gjenvalg er Kristelig Folkepartis Jens P. Flå og Senterpartiets Johan Syrstad.
13.Den spenner fra skildringer av hjembygden Flå, høyskoledager" med tid for spøk og flørt", til beskrivelser av Bortens appell hos folk flest og hans forhold til arbeiderbevegelsen.
14.Det blir ikke skuddpremie på gaupe i de seks kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol i Hallingdal, skriver Drammens Tidende og Buskeruds Blad.
15.Det er Jens P. Flå (kr.f) som tar opp saken og spør om Regjeringen i et slikt tilfelle vil opprettholde det såkalte" likestillingsvedtak".
16.Efter tips fra en påpasselig postfunksjonær på Nesbyen, kunne lensmann Geir Vidme i Flå mandag sette en stopper for" skattesnyteriet".
17.En bit stabbesteinvei fant vi også mellom NordSel over Vågårusti til Vågåmo, og litt også på solsideveien mellom Lom og Flå i Bøverdalen.
18.En cirka 40 år gammel elgjeger fra Flå i Hallingdal ble funnet i god behold fredag efter å ha vært savnet siden torsdag.
19.Et lite kursus hos en snill fiskehandler har noe for seg, især om man skal flå fjellørret eller røye, og aldri har gjort det før.
20.Flå kommunestyre protesterer kraftig mot fordelingen av" Vassfarfondet" som var til behandling i Flå kommunestyre onsdag.
21.For det tredje har man hatt to større avsporinger i juni, en på Bergensbanen ved Flå, og en på Dovrebanen ved Bergseng.
22.Gulsvik var fra Flå i Hallingdal og tok eksamen ved Norges Tannlegehøyskole i 1935.
23.Han ble stoppet av en politisperring i Flå efter at en lensmannsbetjent lenger oppe i dalen forgjeves hadde forsøkt å innhente karen.
24.Hver den som elsker ansjos har sin egen måte å flå og rense småfisken på.
25.I 1983 ble det reist krav om erstatning for bare to voksne dyr og ti lam drept av rovdyr, og alle krav kom fra Flå.
26.I forbindelse med verningen av Vassfaret er det satt av et fond på tre millioner kroner, og dette er foreslått fordelt med en halvpart på SørAurdal, mens Flå og Nes skal få 25 prosent hver.
27.Ingen av de 250 passasjerene kom alvorlig til skade da tre personvogner og en spisevogn på eftermiddagsekspressen mellom Oslo og Bergen veltet like sør for Flå stasjon i Hallingdal ved 18tiden torsdag.
28.Jeg synes nemlig ikke synd på ligningsfunksjonærer, som jeg alltid har forestilt meg som en egen rase som fryder seg hver gang de kan flå en skattyder for ytterligere noen kroner.
29.Jeg vil imidlertid få påpeke at vår målsetning aldri har vært å flå forbrukeren.
30.Jegeren hadde lagt ut fra Flå, men hadde mistet retningen på grunn av tykk tåke.
Similar words

 
 

flå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) flåflåendeflådd
Indikative
1. Present
jegflår
duflår
hanflår
viflår
dereflår
deflår
8. Perfect
jeghar flådd
duhar flådd
hanhar flådd
vihar flådd
derehar flådd
dehar flådd
2. Imperfect
jegflådde
duflådde
hanflådde
viflådde
dereflådde
deflådde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde flådd
duhadde flådd
hanhadde flådd
vihadde flådd
derehadde flådd
dehadde flådd
4a. Future
jegvil/skal flå
duvil/skal flå
hanvil/skal flå
vivil/skal flå
derevil/skal flå
devil/skal flå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha flådd
duvil/skal ha flådd
hanvil/skal ha flådd
vivil/skal ha flådd
derevil/skal ha flådd
devil/skal ha flådd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle flå
duville/skulle flå
hanville/skulle flå
viville/skulle flå
dereville/skulle flå
deville/skulle flå
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha flådd
duville/skulle ha flådd
hanville/skulle ha flådd
viville/skulle ha flådd
dereville/skulle ha flådd
deville/skulle ha flådd
Imperative
Affirmative
duflå
viLa oss flå
dereflå
Negative
duikke flå! (flå ikke)
dereikke flå! (flå ikke)
Your last searches