Norwegian-English translation of flanke

Translation of the word flanke from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flanke in English

flanke
hestnoun flank
  millitærisknoun flank
Derived terms of flanke
Anagrams of flanke
Similar words

 
 

Wiki
Flanke kan henvise til: - Buksiden på et dyr - En side av en arme - En side og en geometrisk våpenfigur (heroldsfigur) i et våpenskjold.

More examples
1.Kontroll over Norge og stredene i Østersjøen kan forsyne Moskva med en trygg flanke og et springbrett for angrep mot SentralEuropa, skriver Hamm.
2.Begge forhold utgjør en belastning på det greske NATOmedlemskap og på alliansens sydlige flanke.
3.Dersom Norge blir tapt til fienden, vil den venstre flanke av Storbritannias fremskutte forsvar bli stoppet".
4.Dessuten skulle Atle Kristoffersen holde et visst øye med Svein Fjælbergs forventede raids på høyre flanke, sa Mosgaard.
5.Forøvrig er det verd å merke seg at Røste Fossen i dagens kamp vil bruke Arve Seland på samme måte som Egil" Drillo" Olsen har brukt ham på ulandslaget, på midtbanens høyre flanke.
6.Kampene fant sted da etiopiske styrker forsøkte å gjenvinne kontrollen på EPLFs høyre og venstre flanke av forsvarslinjen langs den såkalte Halhalfronten, like nord for den eritreiske byen Keren.
7.Med andre ord NATOs tre flanke land.
8.Mot danskene kjørte" Drillo" Cato Erstad og Arve Seland på hver sin flanke på midtbanen med Vegard Skogheim og Kjetil Osvold inne i midten.
9.Onsdag kveld eller torsdag morgen står hovedslaget mellom de to styrkene her på den østre flanke, sier brigadegeneral Martin Garrod.
10.På sydhimmelens vestlige flanke befinner Saturn seg, og i månedens første uker har den beveget seg meget langsomt vestover.
11.Som sedvanlig klar tallmessig overvekt av kvinnestruper, ikke desto mindre ledet korets formann, doktor Knut Kvile, an en håndfull tenorer fra sin plass på bakre venstre flanke.
12.Alle disse fant sted i den sydvestre flanke av stratovulkanen, med moderat styrke, 2 på VEIskalaen.
13.Det utgjør en flanke mot Den persiske gulf i vest og mot Kina i øst, og gir direkte adkomst til Det indiske hav.
Your last searches