Norwegian-English translation of fleipe

Translation of the word fleipe from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fleipe in English

fleipe
allmennverb talk flippantly, ridicule
Synonyms for fleipe
More examples
1.Jeg får til stadighet fleipe bemerkninger om at jeg har spilt for Sarpsborg, men jeg føler meg som en gjennombarket Fredrikstadgutt, sier Terje Jensen, som dukket opp fra sin midtbaneplass og headet inn det avgjørende målet for Fredrikstad.
2.Jeg har hørt Presthus fleipe med at det er ingen grunn til å engste seg for at nordmenn vil reise over grensen for å kjøpe svensk øl.
3.På den ene siden det å ta historien alvorlig, på den andre å holde distanse og fleipe med litt av hvert.
4.De tok seg tid til både å småprate og fleipe litt underveis.
5.Her er det tillatt å fleipe med de fleste almenmenneskelige situasjoner og problemer, og med aktuelle fenomener i tiden.
6.Jeg oppdaget at flere av de australske skitrenerne var ganske høye på pæra, og for å fleipe fikk jeg laget en skidress a la kjole og hvitt med tversoversløyfe.
7.Ufrihet er ufrihet, uansett hvor mye holdningsløse personer prøver å fleipe det bort med" Sydenferie" på Ilseng og lignende" morsomheter".
8.Ganske morsomt og fleipe med en fleip, for Bondserien er jo også en fleip, sier duoen, som ikke riktig kan forstå at Moore ikke vil mer.
9.Jeg er svært uformell og har aldri vært redd for å fleipe litt.
10.Tverrpolitiske initiativer skal man ikke fleipe av.
Similar words

 
 

fleipe as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fleipefleipendefleipet
Indikative
1. Present
jegfleiper
dufleiper
hanfleiper
vifleiper
derefleiper
defleiper
8. Perfect
jeghar fleipet
duhar fleipet
hanhar fleipet
vihar fleipet
derehar fleipet
dehar fleipet
2. Imperfect
jegfleipet
dufleipet
hanfleipet
vifleipet
derefleipet
defleipet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fleipet
duhadde fleipet
hanhadde fleipet
vihadde fleipet
derehadde fleipet
dehadde fleipet
4a. Future
jegvil/skal fleipe
duvil/skal fleipe
hanvil/skal fleipe
vivil/skal fleipe
derevil/skal fleipe
devil/skal fleipe
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fleipet
duvil/skal ha fleipet
hanvil/skal ha fleipet
vivil/skal ha fleipet
derevil/skal ha fleipet
devil/skal ha fleipet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fleipe
duville/skulle fleipe
hanville/skulle fleipe
viville/skulle fleipe
dereville/skulle fleipe
deville/skulle fleipe
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fleipet
duville/skulle ha fleipet
hanville/skulle ha fleipet
viville/skulle ha fleipet
dereville/skulle ha fleipet
deville/skulle ha fleipet
Imperative
Affirmative
dufleip
viLa oss fleipe
derefleip
Negative
duikke fleip! (fleip ikke)
dereikke fleip! (fleip ikke)
Your last searches