Norwegian-English translation of flerre

Translation of the word flerre from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flerre in English

flerre
allmennverb rip, slash, teat
More examples
1.Fordi det er selvlaget, så er det lettere å reparere hvis sekken skulle få en flerre eller miste en nagle.
2.Spisse steiner over og under vannet truer med å flerre opp det smekre fartøyet.
3.Ideell for hytteeiere i skjærgården som skal raskt inn til post og butikk, til loffertur langs sommerkysten medbringende telt og minimalt utstyr - og nok et leketøy for fartsglade ungdommer til å flerre den ro og stillhet som måtte være i ferieparadiset.
4.Som et flerre - i tilbakeblikk - blir Sol kastet inn i en mørk og hensiktsløs verden.
Similar words

 
 

flerre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) flerreflerrendeflerret
Indikative
1. Present
jegflerrer
duflerrer
hanflerrer
viflerrer
dereflerrer
deflerrer
8. Perfect
jeghar flerret
duhar flerret
hanhar flerret
vihar flerret
derehar flerret
dehar flerret
2. Imperfect
jegflerret
duflerret
hanflerret
viflerret
dereflerret
deflerret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde flerret
duhadde flerret
hanhadde flerret
vihadde flerret
derehadde flerret
dehadde flerret
4a. Future
jegvil/skal flerre
duvil/skal flerre
hanvil/skal flerre
vivil/skal flerre
derevil/skal flerre
devil/skal flerre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha flerret
duvil/skal ha flerret
hanvil/skal ha flerret
vivil/skal ha flerret
derevil/skal ha flerret
devil/skal ha flerret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle flerre
duville/skulle flerre
hanville/skulle flerre
viville/skulle flerre
dereville/skulle flerre
deville/skulle flerre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha flerret
duville/skulle ha flerret
hanville/skulle ha flerret
viville/skulle ha flerret
dereville/skulle ha flerret
deville/skulle ha flerret
Imperative
Affirmative
duflerr
viLa oss flerre
dereflerr
Negative
duikke flerr! (flerr ikke)
dereikke flerr! (flerr ikke)
Your last searches