Norwegian-English translation of for farlig

Translation of the word for farlig from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

for farlig in English

for farlig
allmennother terribly, extremely
  forsterkende ordother awfully, terribly, extremely
  gradother terribly, dreadfully
Synonyms for for farlig
Examples with translation
Kjernekraft er dyrt og farlig.
Jeg er farlig.
Er det farlig å ta T-banen alene?
Jeg synes det er farlig for deg å krysse elven.
Jeg har ikke lyst til å gjøre det fordi det er farlig og idiotisk.
Det frie ord er ennå farlig i noen land.
Det er farlig å hoppe av et tog i fart.
Er det farlig når en føflekkreft har spredt seg?
Similar words

 
 

More examples
1.Risikoen for farlig gassutslipp regnes å være svært liten, sier verneombud Nils Willy Kristiansen på Tofte Cellulose til Aftenposten.
2.Vi ønsker en politisk debatt om disse problemene, og håper at Stortinget snart gis anledning til å drøfte hvordan vi best mulig skal demme opp for farlig innhold i matvarer, sier underdirektør Atle Ørbeck Sørheim.
3.Bilister kjører fortsatt for fort og for farlig.
4.DET er blitt stadig tydeligere at gjeldskrisen er altfor farlig i sine konsekvenser til at den utelukkende kan overlates til banker og finanseksperter.
5.Det synes å være en gjengs oppfatning i de land som er berørt av den iskalde krigen i Korea, at det er for farlig å la motsetningene få utvikle seg fritt.
6.Hans nærvær i Ho Chi Minhbyen ansees for å være" altfor farlig for folkets sikkerhet og velferd".
7.Idag har vi for farlig teknikk til å la steinaldermannen forvalte den, for på den måten kommer vi enten til å dø av forgiftning eller bli sprengt i luften.
8.Kontaktutvalget for farlig gods mener at det er tilfeldigheter som har ført til at det ikke har vært flere alvorlige ulykker med farlig gods her i landet.
9.Kontaktutvalget for farlig gods mener beredskapen ved slike ulykker er dårlig.
10.Pasientene trakk seg ofte også tilbake inn i seg selv både kroppslig og psykologisk når omverdenen ble for farlig.
11.Samtidig arbeider Statens Sprengstoffinspeksjon med de norske regler for farlig transport.
12.Slik formidler boken en spenning til mindre barn uten at det på noe punkt er for skummelt, for farlig.
13.Så langt råd er skal de norske regler for farlig transport samordnes med de internasjonale.
14.Tilsvarende for farlig stråling, for giftstoffer i arbeidsmiljøet og for alkohol.
15.Det er for farlig å overlate alt til målvakten Jane Fjeldstad.
16.Det er imidlertid for enkelt - og altfor farlig av hensyn til den økonomiske vekst som jo skal bære såvel vedtatte som kommende sosiale eller helsepolitiske reformer.
17.På Roker Park i Sunderland spilte hjemmelaget en omgang mot regjerende ligamester Liverpool før kampens dommer besluttet at det såpeglatte underlaget var for farlig.
18.Så lenge disse var enige om mål og midler, trakk i den samme retning og opprettholdt en troverdig atomavskrekking og en rimelig konvensjonell dekning, ville et militært fremstøt mot noen del av NATOområdet være for farlig til å prøves.
Your last searches