Norwegian-English translation of foraktende

Translation of the word foraktende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

foraktende in English

foraktende
oppførseladjective slighting
Similar words

 
 

More examples
1.De lyver, sier hun, og legger i en kronikk i Aftenposten til bl.a. at" kvinnelitteraturen vrimler av nedsettende, foraktende og hatefulle uttalelser om mannen".
2.Hovedpersonen er nemlig en homofil universitetslærer, et ulykkelig menneske som sønderrives ikke bare av sin" pel i kjødet", men av omgivelsens mangel på forståelse, utlevert som han er til foraktende utnyttelse og blindhet.
3.Den tviholder hun på, som en siste selvstendighet, mens resten langsomt knuses av den foraktende kjæresten.
Your last searches