Norwegian-English translation of forbehold

Translation of the word forbehold from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forbehold in English

forbehold
innskrenkningnoun provision, proviso
  overenskommelsenoun qualification, condition, restriction
  følelsernoun reservation
Synonyms for forbehold
Derived terms of forbehold
Similar words

 
 

More examples
1.Paulus gjør ikke her annet enn å trekke konsekvensene av det aller mest grunnleggende i Jesu budskap, nemlig at Gud er alle menneskers Far, ikke bare jødenes, men alle menneskers Far, uten forbehold.
2.Selvsagt hadde de sine forbehold, også de som sterkest gikk inn for samarbeid med Arbeiderpartiet.
3.(Med forbehold om at den tekniske utregningen av tabellen kan føre til mindre endringer.
4.At USA har rett til å innvadere Norge er helt uakseptabelt, sa forsvarsminister Anders C. Sjaastad, som i likhet med flere tok forbehold om at Austad var korrekt gjengitt.
5.I vårt kjøpstilbud har vi tatt forbehold om at aksjetransporten godkjennes av styret.
6.Med disse forbehold, kan jeg opplyse at tallene fra januar viser en nedgang på 470 nye registrerte forbrytelsessaker sammenlignet med januar ifjor.
7.Med visse forbehold er det noe sånt jeg er inne på, ja.
8.Men det er positivt at dette representerer et prinsipielt gjennombrudd for vår deltagelse på norsk sokkel, sier Heilmann som tar det forbehold at han ikke har fått noen offisiell melding om tildelingen.
9.Men ett forbehold vil jeg gjerne ta : respekt også for dem som foretrekker å holde seg til tradisjonen.
10.Når jeg uttaler meg, tar jeg forbehold om at dommen blir rettskraftig.
11.Uten forbehold om feltenes lønnsomhet, er det fremdeles grunn til fortsatt optimisme når det gjelder muligheten for å opprettholde en middels høy produksjon i minst 30 år.
12.Uttalelsen er preget av stor ulyst til ordningen og det blir tatt så mange forbehold at jeg vanskelig kan skjønne at de kan godtas av de to øvrige regjeringspartier.
13.Vi har nå valgt å gå ut fra den positive løsning at vi får beholde alle stillingene og sender ut et signal til alle etater om at stillingene skal fornyes, men tar da det forbehold at vi i løpet av dagen kanskje må tilbakekalle en del av stillingene.
14.Vi må ta det forbehold at østeuropeerne kan omgjøre sin boikottbeslutning efter forhandlinger med CIO frem til påmeldingsfristen for lekene 2. juni, men i Norges Fotballforbund har vi styrevedtak på at vi vil takke ja dersom vi blir invitert til OLturneringen, sier NFFs president Eldar Hansen til Aftenposten.
15.200 borettslag har sendt penger, men har tatt forbehold om de økninger som er kommet i år.
16.24" Bruk av fangstredskaper er forbudt" blir gjort gjeldende uten forbehold.
17.ANSA vil imidlertid ta forbehold om at det foreligger reell reservasjonsrett for utestudenter som ikke ønsker å bli medlemmer.
18.Aktor i straffesaken er statsadvokat Steinar Trovåg, og han har tatt forbehold om å nedlegge påstand om sikring.
19.Andre Stalinspesialister, som briten Ronald Hingiey og den polskfødte amerikaneren Adam Ulam, sier at det er uråd på grunnlag av det materiale man har, å fremsette en slik påstand uten forbehold.
20.Andre eksempler er garanterte minimumspriser på landbruksvarer og jern og stål, og forbehold som nasjonale leveranser til forsvaret, flyindustri og annen kommunikasjon.
21.Appellretten tok imidlertid forbehold om at noen av uttalelsene forfatteren er saksøkt for, er sanne, og andre ikke å betrakte som sjikanøse, men som personlige vurderinger.
22.Arkitekt Petter Sollie i skogvesenet tar forbehold om at endringer kan skje før løypa ligger klar til bruk.
23.Asker skolestyre tok forbehold" om å kunne avbryte forsøket dersom det viser seg at karakterfordelingen ikke i nevneverdig grad avviker fra nåværende praksis".
24.At toppledere og ledere i stillinger som krever kreativitet for fremtiden blir engasjert med det uttrykkelige forbehold at de ikke må regne med å kunne være der mer enn noen få år, fordi bedriften krever stadig fornyelse, vil sette ytterligere fart i gjennomtrekken.
25.Avbrytelser og forbehold og misforståelser av velkjent merke, og med gode hint til alt byråkrati iblant oss, gir forestillingen en artig bølgende rytme.
26.Avtalen om dannelsen av Norsk Stål ble inngått i begynnelsen av oktober, med forbehold om at Jernverkets deltagelse blir godkjent av myndighetene.
27.Avtalen om salg av gassen i det norske Sleipnerfeltet i Nordsjøen til Storbritannia ble i vinter inngått mellom det norske statsoljeselskapet Statoil og det britiske statsgassselskapet BGC, med forbehold om Londonregjeringens godkjennelse.
28.Bare når det gjelder ett argument, tar han forbehold.
29.Bare seks av 34 barn ønsket en slik ordning uten forbehold.
30.Benkow opplyste at sentralstyret med sterke forbehold og ikke så liten prinsipiell ulyst, sluttet seg til stortingsgruppens vedtak om å gå inn for listeforbund.
Your last searches