Norwegian-English translation of forbinde

Translation of the word forbinde from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forbinde in English

forbinde
plassverb connect, link, join
  medisinverb dress, tape
Synonyms for forbinde
Derived terms of forbinde
More examples
1.Kviteseid som skal forbinde den ferdige veien mellom Fjågesund og Kviteseid.
2.Vi er opptatt av at publikum ikke skal forbinde korpset bare med marsjer og militærmusikk.
3.Vi har drøftet forslag som Tancred, efter Tancred Ibsen, men fant ut at vi ikke ville forbinde prisen med et bestemt filmnavn.
4.Bare illustrasjonen kan, når den lykkes, forbinde ord og innhold og gi det en billedlig, symbolsk form.
5.Den amerikanske pianisten Red Garland er nylig død, vel 60 år gammel, et navn de fleste vil forbinde med Miles Davis og Coltrane i slutten av 50årene.
6.Den foreslåtte Vannlinjen innebærer tunnel i fjorden mellom Grønlia og Nyland Vest / Vestbaneområdet, og forutsettes dermed å forbinde Mosseveien med Sjølystveien / Drammensveien.
7.Det er en klatrende busk som er den eneste viltvoksende planten i slekten Clematis i Norge - en slekt de fleste vil forbinde med haveplanter.
8.Det har vært en tendens til å forbinde hans person med oversensibilitet og vek romantikk, og hans musikk med bleksottige klaverfrøkener fra forrige århundre.
9.Det lille trekantede merket øverst på bæret har fått folk til å forbinde dem med den hellige treenighet, og einerbær skulle være et effektivt vern mot de underjordiske.
10.Det var for å forbinde Le Vaus gamle praktbygninger Institut de France, med dets udødelige akademikere under kuppelen og Louvre, som dengang het Palais des Arts, at førstekonsul Bonaparte i 1802 ga ordre om å bygge en bro over Seinen.
11.Elektrisk Bureau A / S er tildelt en 21 millioner kroners kontrakt for levering av en terminal som skal forbinde Ulafeltet med Norsatsystemet.
12.En kompanisjef trer støttende til for å forbinde hodet til en av sine soldater efter at hans avdeling ble utsatt for et geriljaangrep i nærheten av Hacienda Miraflores i El Salvador.
13.For opprinnelig hadde Le Vau - Ludvig XIVs stjernearkitekt - villet forbinde de to byggverk med en større Fredsbro i sten med skulpturer, men prosjektet gikk i vasken på grunn av pengemangel.
14.Forankringssystemet består av 16 strekkstag som skal forbinde hjørnebenene på skroget med fire bunnfester.
15.Han har en naturlig beskjedenhet som gjør at mange utenfor det politiske miljø har problemer med å forbinde noe spesielt med mannen som begynte i politikken da han var 40.
16.Hensikten var at kommisjonen som ledet byggingen av Slottet skulle kunne utforme Slottets omgivelser friere og bestemme traseen for den veien som skulle forbinde Slottet med byen.
17.Hjelmen og dressen gjør at det er lite som folk kan forbinde med det motorsykkelpolitiet man er blitt vant til.
18.Hun er den siste i verden man vil forbinde med hornblåsing og karate.
19.Hun snakker klart og godt for seg - en egenskap ikke alle først og fremst vil forbinde med Venstrepolitikere.
20.Hvis man vil, kan man knytte det sammen med et høyttaleranlegg, hodetelefoner eller forbinde det med en video.
21.I disse dager har" Vannlinjens Venner" innledet en aksjon til støtte for trafikkløsningen Vannlinjen, en to kilometer lang tunnel under sjøen for å forbinde østvestsiden av Oslo sentrum.
22.Kommer Oslo allikevel til å få Vannlinjen, en tunnel som kan forbinde Mosseveien og Sjølystveien, og lede gjennomgangstrafikken utenom sentrum ?
23.Lar vi en loddrett akse avstandnærhet og en vannrett akse varighetforandring skjære hverandre, og måler vi fra skjæringspunktet ut en lengde i hver av de fire retninger tilsvarende dette behovets relative styrke i personligheten, får vi altså fire punkter som vi for anskuelighets skyld, kan forbinde ved en bue.
24.Man forstår både Lauda og hans landsmenn bedre når man vet at motorsporten i alle varianter har en utbredelse i Østerrike som man vanskelig kan forbinde med et lite fjellland.
25.Man må ikke forbinde fremtiden utelukkende med massemedia, mange forhold spiller inn og modifiserer skrekkbildet.
26.Mange vil imidlertid forbinde ham med og fremheve Norsk Utenrikspolitisk Institutt som selve hans verk.
27.Mange vil kanskje særlig forbinde denne politikk med Forbruker og administrasjonsdepartementet og statsråd Astrid Gjertsen, som har lykkes med å markedsføre sine bestrebelser og resultater.
28.Men det er akkurat det som er så fint med kultur : den lar seg vanskelig forbinde med makt, selv om det kanskje er det manglende maktaspekt som gjør den lite attraktiv i politikerøyne.
29.Mens Jon Lyng (h) så liten grunn til å gjennomføre" mindreverdige trafikksaneringsplaner" og fremholdt at" Høyre ikke kan gå med på å videreføre en dårlig plan", synes Arne Kvalheim å ha liten eller ingen sans for å forbinde kvalitet med trafikkplanlegging.
30.Mon tro hva dagens byplanleggere gir for tanken om å forbinde Øyeren og Oslofjorden med en kanal ?
Similar words

 
 

forbinde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forbindeforbindendeforbundet
Indikative
1. Present
jegforbinder
duforbinder
hanforbinder
viforbinder
dereforbinder
deforbinder
8. Perfect
jeghar forbundet
duhar forbundet
hanhar forbundet
vihar forbundet
derehar forbundet
dehar forbundet
2. Imperfect
jegforbandt
duforbandt
hanforbandt
viforbandt
dereforbandt
deforbandt
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forbundet
duhadde forbundet
hanhadde forbundet
vihadde forbundet
derehadde forbundet
dehadde forbundet
4a. Future
jegvil/skal forbinde
duvil/skal forbinde
hanvil/skal forbinde
vivil/skal forbinde
derevil/skal forbinde
devil/skal forbinde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forbundet
duvil/skal ha forbundet
hanvil/skal ha forbundet
vivil/skal ha forbundet
derevil/skal ha forbundet
devil/skal ha forbundet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forbinde
duville/skulle forbinde
hanville/skulle forbinde
viville/skulle forbinde
dereville/skulle forbinde
deville/skulle forbinde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forbundet
duville/skulle ha forbundet
hanville/skulle ha forbundet
viville/skulle ha forbundet
dereville/skulle ha forbundet
deville/skulle ha forbundet
Imperative
Affirmative
duforbind
viLa oss forbinde
dereforbind
Negative
duikke forbind! (forbind ikke)
dereikke forbind! (forbind ikke)
Your last searches