Norwegian-English translation of fordervet

Translation of the word fordervet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fordervet in English

fordervet
umoraladjective corrupt
  moralsk oppførseladjective depraved, perverted
  oppførseladjective tainted
  umoralskadjective debauched, corrupted, demoralized, lead astray
Synonyms for fordervet
Anagrams of fordervet
Similar words

 
 

More examples
1.Vi må be myndighetene gripe inn og hindre at svensken blir slått fordervet, var oppslag i amerikanske aviser.
2.Jeg lo meg nesten fordervet, forteller han til Østlendingen.
3.Så slipper man frykten for å gli og slå seg fordervet, selv efter man har vasket gulvet.
4.Søk ikke forbildet for det naturlige i det som er fordervet !
5.Det er da Jarvis klipper seg skinhead for å imponere skolens slåsskjempe, at Alan redder ham fra å bli slått nesten fordervet.
6.Det troskyldige Hawaii av et naturfolk som den forliste Niels Klim fordervet, lignet riktignok Qvamariket i Holbergs roman.
7.Dette har skadet offentlig#het#ens interesse, fordervet folks sinn og ført til meget skadelige bivirkninger, heter det.
8.Dette syn hevder at mennesket i bunn og grunn er så fordervet og syndig at uten Guds frelse gjennom Jesus Kristus kan det ikke gjøre noen gode gjerninger.
9.Jeg kan ikke bare henge med hodet så lenge jeg har kamerater som sliter seg halvt fordervet i Bau brakkereparasjoner m.m.
10.Kinesisk ungdom står i fare for å bli fordervet av pornofilmer som smugles inn i landet.
11.Med en så spontan latter og så mange blåmuntre blikk bak brilleglassene kan han umulig ha fordervet noen.
12.Også Staten holder sin advarende pekefinger opp foran oss og prøver å hindre oss i å drikke oss fordervet - og da er det ikke bare alkoholen det dreier seg om.
Your last searches