Norwegian-English translation of fordreid

Translation of the word fordreid from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fordreid in English

fordreid
allmenn? distorted
Synonyms for fordreid
Similar words

 
 

More examples
1.Saken er blitt fordreid av folk som ønsker å fremme likestillingssynspunkter.
2.De beklager også at den norske rapporten lider av en lang rekke mangler og at den gir et fordreid bilde av enkelte sider av Worldviews virksomhet.
3.En annen type drøm er den som lar fortrengte ønsker komme til uttrykk i fullstendig fordreid form.
4.En sammenligning mellom konflikter i nærmiljøet og internasjonle konflikter kan skape et fordreid bilde av årsakene til krig, heter det.
5.Hvis det dreier seg om et bruddstykke av et fordreid, dårlig avtrykk, har eksperten anledning til å hjelpe dataanlegget til å tolke avtrykket riktig ved å utfylle avtrykket manuelt.
6.Stemmene våre ble fordreid da vi var i trykkammer med trykk som på 75 meters havdyp, ler dykkermedisineren.
7.Jeg må innrømme at mange mennesker som kan sies å tilhøre venstresiden har et ganske fordreid sorthvittbilde av det norske næringslivet.
8.Den" skarpe kritikken mot den nyvalgte lederen" må vel være noe fordreid av Solbakk.
9.Et fordreid og falsk bilde av den aktuelle situasjonen i Oslo.
10.Fremstillingen i Aftenpostens aftenutgave tirsdag 5. ds. om forhandlingene vedrørende byråds og bystyrekonstituering er på visse punkter så fordreid og ukorrekt at det er nødvendig for Kristelig Folkepartis bystyregruppe å få frem det som virkelig har skjedd.
11.Marcos mener at amerikanerne har fått en fordreid oppfatning av hva som skjer i hans land.
12.Men når nestformannen i landets største parti er så slett orientert og likevel uttaler seg, eller uttaler seg på en så fordreid måte, da blir det meget oppsiktvekkende.
13.Myndighetene mener at journalistene tegner et fordreid bilde av SydAfrika.
14.Rapporten" Hva skjer i Oslo ?" som nylig ble presentert av Oslo Arbeiderparti, tegner et fordreid og falskt bilde av den aktuelle situasjonen i Oslo, blir det hevdet.
Your last searches