Norwegian-English translation of forent

Translation of the word forent from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forent in English

forent
allmenn? united
Synonyms for forent
Derived terms of forent
Anagrams of forent
Examples with translation
Dronningen og kongen har igjen forent kreftene sine.
Når en kvinne er forent med det mannlige, blir hun skapende, når hun ikke er forent med det mannlige, blir hun destruktiv.
Similar words

 
 

More examples
1.Det kan bringe oss nærmere sammen og vidre til et forent Europa.
2.De spanske conquistadorers overherredømme i over 300 år har efterlatt seg iallfall ett gode ; sproget har forent de latinamerikanske folk.
3.Den har ført til at de ulike opposisjonsgruppene, fra høyresiden til kommunistene, har forent sine krefter med det felles mål å drive Indira Gandhi fra makten.
4.Denne tillitserklæring kan kanskje fungere bra innenfor visse avgrensede områder, men har nu øyensynlig forent seg med angst og mistillit overfor alle som ikke er som en selv er ; vi har til og med problemer med å stole på oss selv, hvordan skal vi da kunne stole på fremmede ?
5.I et fremtidig politisk og militært forent EF så Karamanlis også en europeisk garanti for Hellas grenser mot Tyrkia.
6.Byene Pest og Buda på hver sin side av Donau, ble forent i 1872.
7.Den største lovlige antiapartheidorganisasjonen i SydAfrika, Forent demokratisk front (UDF), har sagt at staten eller dens allierte kan stå bak drapet.
8.Den tsjekkoslovakiske menneskerettighetsorganisasjonen Charta 77 har tatt til orde for en oppløsning av militærblokkene, et uavhengig Europa og et forent Tyskland.
9.For øyeblikket er folk i den vestlige verden sjokkert av lidelsene i Etiopia og Eritrea, og indignert over lederne i Addis Abeba og forent for å redde liv mot alle odds.
10.Men det som åpenbart må ha forent dem, er at det blir lite hyggelig hvis sakens fakta kommer på bordet.
11.Noe av forklaringen til all denne bitterhet ligger i at landsmøtet i stor grad har artet seg som et innbyrdes oppgjør på vestresiden, mellom folk som engang i tiden var forent ved å ha felles motstandere, men som senere har skilt lag.
12.Sjevardnadses disiplinære linje forble forent med en fordomsfri fleksibilitet, som efter sovjetiske forhold nærmest var å regne som liberalisme.
13.Slike holdninger fjerner oss fra tanken om at menneskeheten som en forent rase og som begrenser oss i vår innsikt til å se verdien i alle folks kulturer, vaner, tanker og holdninger.
14.Tor Stokkes vikingferd foregår i den sovjetisknorske filmen" Dragens fange", der to regissører - Stanislav Rostotskij og Knut Andersen - har forent sine krefter sammen med en hærskare andre involverte fra begge land.
Your last searches