Norwegian-English translation of foreskrive

Translation of the word foreskrive from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

foreskrive in English

foreskrive
ødeverb ordain
  regelverb dictate, impose
  loververb prescribe
  rettsvitenskapverb provide
Synonyms for foreskrive
More examples
1.At politisk innflydelsesrike kretser i USA vil foreskrive dem konkrete militære oppgaver og truer med straffetiltak - dvs. troppereduksjoner - hvis de ikke følger opp og består en årlig granskning i Kongressen og Det hvite hus.
2.Det er nok slik, Moe, at det er lettere å foreskrive endringer for andre, enn at en selv skal foreta seg noe.
3.Det var tydelig at Esquivel for Nicaragua ville foreskrive en helt annen medisin enn den som hadde vist seg virksom i Argentina.
4.Dette kan og må Kirken holde frem, men Kirken kan ikke ut fra skrift og bekjennelse foreskrive hvilke løsninger som er de best egnede til å oppnå ikke bare det ene målet, men begge.
5.Gruppen ser ikke at kirken, når det gjelder problemer av en slik art, har noen forutsetning for å foreskrive løsninger som kan opphøyes til en udiskutabel etisk norm.
6.I tillegg gis formelle og praktiske opplysninger av nytte for legen når denne skal velge og foreskrive et legemiddel.
7.Kirken skal ikke foreskrive politiske løsninger.
8.Mr. Tiffany nevnte eksempler på at sykepleiere har overtalt leger til å foreskrive medikamenter, og kommet med forslag om hvilke doseringer de enkelte pasienter burde ha.
9.Nå er det naturligvis nokså naivt å tro at man uten videre kan starte en utdannelse av" fiskedoktorer" med lovlig adgang til å foreskrive medikamentell behandling av syk fisk.
10.Riktignok skriver Austad at Kirken ut fra skrift og bekjennelse ikke kan foreskrive hvilke løsninger som er de best egnede til å nå målet, men målet det vet Kirken, og dermed har Austad i sin tankeverden likevel sikret Kirken plass i det sikkerhetspolitiske opplegget.
11.være mulig uten at han nå kan foreskrive noen konkret resept på dannelsen av et slikt kontaktforum.
12.Å foreskrive doser på mellom 68 gram er nå ikke uvanlig og i spesielle tilfeller gis det opp til 5060 gram i en døgndose.
13.Det er sannelig ikke rart at det står dårlig til i friidrett når dens toppledere ikke har annen resept å foreskrive for å løse krisen i friidretten enn at slengball skal komme med på timeplanen fra høsten av".
14.De siste ukene har det vært et jag uten sidestykke for å forutsi og foreskrive hva som skal uttales på denne kongressen, sa Botha, som mente at andre hadde forsøkt å presse ham opp i et hjørne slik at han ble nødt til å komme med spesielle reformer.
15.Men som leger vil vi ikke bare stille diagnosen, vi ønsker også å foreskrive en terapi for vår diagnostikk, sier hun.
16.Det er sannelig ikke rart at det står dårlig til i friidrett når dens toppledere ikke har annen resept å foreskrive for å løse krisen i friidretten enn at slengball skal komme med på timeplanen fra høsten av.
17.Jeg er ikke utdannet til å gi medisinske råd eller foreskrive behandling, men hvordan sykdommen kan påvirke og forandre viktige livskvaliteteter mener jeg psykologien kan bidra med.
18.Partiet er nå i ferd med å foreskrive 70årenes medisin for 1980årenes problemer.
19.Som leger ønsker vi å foreskrive en terapi for vår diagnostikk.
Similar words

 
 

foreskrive as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) foreskriveforeskrivendeforeskrevet
Indikative
1. Present
jegforeskriver
duforeskriver
hanforeskriver
viforeskriver
dereforeskriver
deforeskriver
8. Perfect
jeghar foreskrevet
duhar foreskrevet
hanhar foreskrevet
vihar foreskrevet
derehar foreskrevet
dehar foreskrevet
2. Imperfect
jegforeskrev
duforeskrev
hanforeskrev
viforeskrev
dereforeskrev
deforeskrev
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde foreskrevet
duhadde foreskrevet
hanhadde foreskrevet
vihadde foreskrevet
derehadde foreskrevet
dehadde foreskrevet
4a. Future
jegvil/skal foreskrive
duvil/skal foreskrive
hanvil/skal foreskrive
vivil/skal foreskrive
derevil/skal foreskrive
devil/skal foreskrive
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha foreskrevet
duvil/skal ha foreskrevet
hanvil/skal ha foreskrevet
vivil/skal ha foreskrevet
derevil/skal ha foreskrevet
devil/skal ha foreskrevet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle foreskrive
duville/skulle foreskrive
hanville/skulle foreskrive
viville/skulle foreskrive
dereville/skulle foreskrive
deville/skulle foreskrive
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha foreskrevet
duville/skulle ha foreskrevet
hanville/skulle ha foreskrevet
viville/skulle ha foreskrevet
dereville/skulle ha foreskrevet
deville/skulle ha foreskrevet
Imperative
Affirmative
duforeskriv
viLa oss foreskrive
dereforeskriv
Negative
duikke foreskriv! (foreskriv ikke)
dereikke foreskriv! (foreskriv ikke)
Your last searches