Norwegian-English translation of forestående

Translation of the word forestående from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forestående in English

forestående
framtidadjective oncoming, coming
  kommandeadjective approaching, advancing, nearing, forthcoming, coming
Synonyms for forestående
Similar words

 
 

More examples
1.En hån mot skøytesporten" er sterke ord fra en skøytepresident, som i likhet med flere andre hadde hørt ryktet om Falkens forestående forfall lenge før helgen kom...
2.Kalle" siktet selvfølgelig til den forestående OLuttagningen, som egentlig skulle ha funnet sted noen timer senere.
3.Med det du så av norsk toppfotball forrige sesong, hva venter du deg av den forestående ?
4.Statsminister Kåre Willoch har vel ikke tenkt å benytte sitt forestående besøk i FN til å fortelle hovedforsamlingen at den norske regjering ser annerledes på det ?
5.(NTBReuterAFP) Fremstående salvadoranske offiserer driver åpen politisk virksomhet og bryter dermed hærens bestemmelser i forbindelse med det forestående valget, fremholder fagforeningsledere i El Salvador.
6.De forestående forhandlinger om reduksjoner av atomvåpen mellom supermaktene vil uten tvil bli kompliserte og langvarige.
7.Den forestående innføring av underskuddsfradrag for nyetablerte aksjeselskaper vil også være en viktig stimulans for dannelsen av venturecapitalselskaper, understreket han.
8.Den raske ekspansjon både i omsetning og virksomhet, foruten forestående TVoppgaver og utgivelse av tidsskriftet Oslo High Lights, har gjort det interessant for Media Invest å tilby et samarbeide, forteller Thommessen.
9.Det er åpenbart at geriljaen, eller i alle fall deler av den, vil skape en atmosfære med terror under de forestående valg, sier utenriksdepartementets talsmann, John Hughes.
10.Det forestående valg bekrefter på nytt det faktum at folkets representanter ikke har et livslangt mandat.
11.Dette med en forestående ambassadørpost, da Berg er det riktig vel betenkt ?
12.Er dette et signal om en forestående liberalisering av alkohollovgivningen ?
13.Han har fremstilt seg som en" konservativ kandidat" i den amerikanske valgkamp, og forsøker å påvirke sitt publikum med spådommer om en nær forestående katastrofe som bare kan unngås gjennom hans lederskap.
14.I den forestående valgkamp kan vi med stor frimodighet påpeke den fordel det gir å ha midlertidige - ikke permanente - arbeidsplasser i offentlig sektor.
15.I løpet av ett døgn kom seks mødre med nær forestående fødsel, så det ble en" pangstart", minnes Ingeborg.
16.Jeg skal innrømme at vi burde ha holdt et kursus ivår, men nå er i alle fall et slikt nær forestående, i regi av AUF.
17.Men det er urealistisk å tro at det forestående møte vil medføre at politiet for fremtiden forplikter seg til å legge om sine rutiner, fremholder Norheim.
18.Regjeringen vil i den forestående stortingsmelding basert på Skånlandutvalgets innstilling trolig følge opp forslaget om en eller annen form for fondsopplegg som i større grad kan bidra til å" frikoble" oljeinntektene fra bruken av disse.
19.Si meg, er det nært forestående, dette med kommunal radio ?
20.Vi har tro på at en helhjertet innsats fra en ny ledelse og vekt på markedsføring, samt maksimal fleksibilitet, vil danne det nødvendige grunlag for å bringe Solheimsviken Verft gjennom den forestående vanskelige markedssituasjon, heter det i konsulentrapporten.
21.Vi planlegger en rekke aktiviteter i forbindelse med den forestående kampanjen, sier NilsIvar Slåttsveen, som er daglig leder i Gjøvik Næringsråd.
22.Vi regner med at en ny bølge av bedriftsautomasjon er nær forestående.
23.34 / 8 med den lille fliken i 34 / 7, skulle ha vært med i den forestående 9. konsesjonsrunden på norsk sokkel.
24.8,4 millioner stoppet omsetningen på sist, og en ytterligere økning er forhåpentligvis nær forestående. ukens runde går på Jarlsberg Travbane utenfor Tønsberg.
25.Aharon Klieman, som er professor i internasjonale forbindelser ved universitetet, hevder at den tid kan være nær forestående da Israel i all hovedsak kan bli dominert av de økonomiske impulser som våpensalget gir.
26.Aksjene i Det Norske Oljeselskap (DNO) ble suspendert fra børsnotering i formiddag i forbindelse med en forestående emisjon mot Norgas og Dyno, opplyser børssekretær Erik Jarve.
27.Alle planer for det forestående sommerbesøk av verdens største cruiseskip," Norway" er klare, og noen problemer for programmet av alvorlig art synes ikke å eksistere langs norskekysten.
28.Allerede nå er det klart at vi vil gå inn i lignende prosjekter med musikkhøyskoler i land som Frankrike, Polen og Irland, og jeg vil ikke unnlate å spre ideen på den forestående konferansen for europeiske musikkhøyskolerektorer i Stockholm.
29.Alvoret i tradisjonell tankegang ligger i at fastetiden er nær forestående.
30.Ambassadør Paul Nitze blir utenriksminister George P. Shultz høyre hånd i de forestående forhandlinger med den sovjetiske utenriksminister Andrej Gromyko.
Your last searches