Norwegian-English translation of foretagende

Translation of the word foretagende from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

foretagende in English

foretagende
allmenn? enterprise
Similar words

 
 

More examples
1.Da skolen startet hadde vi som mål at 25 prosent av deltagerne skulle etablere eget foretagende i løpet av året.
2.Dette foretagende vil kanskje få oss forfattere til ikke så lett å selge sjelen vår, sa han.
3.Dette gir vårt foretagende i Statene en ny dimensjon, og vi håper å kunne gjøre flere forretninger av lignende type og størrelsesorden i USA i tiden fremover, uttaler han.
4.En sterk vilje innenfor regjeringskretser til å gjennomføre prosjektet som et offisielt norsk foretagende.
5.Jeg vil gjerne tilføye at SAS er et rent forretningsmessig foretagende som skal tjene penger på sin virksomhet, sier han.
6.Klart at et samfunnsnyttig foretagende som Postgiro burde få høvelige arbeidslokaler.
7.Var 20. juliattentatet hele tiden et håpløst foretagende ?
8.200 meter ble et internt amerikansk foretagende.
9.98) at den konvensjonelle balansen sett under ett gjør militær aggresjon til et ytterst risikabelt foretagende.
10.A / S Holmenkolbanen var i drift som selvstendig selskap fra 1896 til 1973, fra 1933 riktignok som halvkommunalt selskap, men like fullt som et forretningsmessig drevet foretagende.
11.ALLEREDE to og et halvt år før Sosialistisk Venstrepartis" deadline" kan det imidlertid fastslås at en slik folkeavstemning ville være et ganske unødvendig foretagende.
12.Arne Remlov er gått av som leder av Oslo Håndverks og Industriforenings forretningsforetagende Forum A / S, og foreningen har overlatt sitt foretagende til private eiere.
13.Bare lovord om kveldens foretagende.
14.Bladet Norsk Idrett er pr. i dag intet lukrativt foretagende, mens inntjeningen på de øvrige publikasjonene skal være god.
15.Boligbygging er blitt et innviklet foretagende.
16.Da Oslo Håndverks og Industriforening i 1956 ville åpne forretning for å gjøre tingene permanent tilgjengelige for kjøp, ble Remlov engasjert som leder av dette foretagende.
17.Den som satser kapitalen, men ellers er lite aktiv i et foretagende, skal ikke ha noen garantert og automatisk rett til avkastning på sine penger.
18.Det er meningen at fartøyet fortsatt skal drives som både hotell og restaurant, men det er ikke avklart hvor det flytende foretagende skal få sin faste base.
19.Det kunne være fristende å utlyse en konkurranse om å beregne såvel anleggsomkostningene som de totale omkostningene man vil påføre samfunnet og den enkelte gjennom resten av dette århundret ved å iverksette et slikt ulykksalig foretagende midt i landets økonomiske sentralnervesystem.
20.Det nye vil måtte bli et kapitalslukende - og programslukende - foretagende.
21.Det ville være synd om ComTec skulle berøves en rimelig anledning til å utvikle seg til et profitabelt foretagende ved at det for fort ble overlatt til seg selv.
22.Dette foretagende har avdelinger både i Oslo og Trondheim, ja, de har sannelig en adresse i USA også, og der under navnet Riibe Coin International (Golden Valley, Minnesota).
23.Et fåfengt foretagende ?
24.Fjorårets inntjeningsevne er karakterisert som tilfredsstillende, og Star Maling og Lakkfabrikker ansees som et solid økonomisk foretagende.
25.For 1983 er 187 slike foretagende med i statistikken mot 180 året før.
26.Han regner ikke med å tjene mer på foretagende enn at han kan spise seg mett og drikke seg full.
27.Huseierorganisasjonene sitter på et betydelig materiale som klart viser at byfornyelse i privat regi med de någjeldende regler er et risikofylt og underskuddspreget foretagende.
28.I lederen hevdes det at" en slik folkeavstemning vil være et ganske unødvendig foretagende.
29.Ifjor skjøt forresten actionstjernen Clint Eastwood inn godt med penger i et foretagende som ligner godt på denne filmen.
30.Islamsk lov foreskriver dog at det må være et slags felles foretagende mellom kapitalinteresser og arbeidskraft.
Your last searches