Norwegian-English translation of forhåpningsvis

Translation of the word forhåpningsvis from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forhåpningsvis in English

forhåpningsvis
allmennother hopefully

 
 

More examples
1.Norske trestegtrenere får forhåpningsvis også anledning til å trekke veksler på Hoffmanns og polakkenes kunnskaper.
Your last searches