Norwegian-English translation of fornærmet

Translation of the word fornærmet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fornærmet in English

fornærmet
følelseradjective picked, nettled, offended, insulted, affronted
Synonyms for fornærmet
Examples with translation
Beklager til de av dere som ble eventuelt fornærmet; det var aldri min intensjon.
Similar words

 
 

More examples
1.Det er jeg som har den beste historien i hele Bibelen", sier kong David i sin seng, ganske fornærmet over at han ikke har sin egen bok som Job, enda så begredelig han er i forhold.
2.Han har fornærmet mange nordmenn ved sine tendenser til å skyte fra hoften, men andre liker hans utfordrende stil.
3.I løpet av vår granskning ble vi fornærmet og truet av dem som begikk forbrytelsene og som langt fra angrer.
4.Ja, jeg synes at jeg har holdt på så lenge nå at jeg ville bli litt fornærmet om ingen hadde parodiert meg.
5.Jeg ville blitt dypt fornærmet hvis jeg ble valgt bare fordi jeg er kvinne, mener bydelspolitikeren som kom fra Svolvær til et grønt paradis på Tåsen.
6.Litt fornærmet, tror jeg.
7.Selv om politiforklaringene til den siktede og mannen som er fornærmet i saken spriker på en rekke punkter, mener politiet at grunnlaget for også å sikte ham for drapsforsøk er til stede, sier Bakke, som peker på at det foreløbige resultat av åstedsundersøkelsen gir politiet ytterligere grunnlag for siktelse.
8.Anderledes med Portisch som ble dødelig fornærmet da han oppdaget at lagledelsen hadde plasser ham bak landsmannen Zoltan Ribli, den utslåtte VMkandidat.
9.Bjørnsen er åpenbart fornærmet fordi jeg har tillatt meg å minne om de mange millioner Staten bruker på å støtte norsk litteratur og dermed, direkte eller indirekte, norske forfattere.
10.Da får vi høre at vi er fornærmet.
11.Dette forhold ble kommentert bl.a. av Norsk Opinionsinstitutts Bjørn Balstad - og Dagbladet selv er fornærmet idag.
12.Ferreira, som innledet sin eksiltilværelse efter et militærkupp i 1973, ble anklaget for å ha" fornærmet de væpnede styrker" og for å ha satt den nasjonale sikkerhet i fare på grunn av sine påstander om at militærregjeringen hadde begått brudd på menneskerettighetene.
13.Finansminister Albert Gudmundsson (t.v.) ba lærerne om unnskyldning for å ha fornærmet dem.
14.Fiskere hadde følt seg fornærmet av russere under fisket.
15.For se nå bare om man ikke spiller fornærmet og forlanger beviser !
16.Han omtaler dem flittig med ord som" klager"," undergangsvisjoner"," fornærmet"," fantasiverden" osv., i samme pust som han klager over vårt saklighetsnivå.
17.Han viste til at lagretten, når de svarte ja på den del av skyldspørsmålet som gjaldt utroskap for et visst forhold, ikke hadde tatt stilling til om det var fondet eller giverne som var fornærmet.
18.Hun tar ham på låret og blir fornærmet når han betakker seg for befølingen.
19.I et forsøk på å komme de jødiske velgere i møte, som han ofte har fornærmet ved sine proarabiske standpunkter, minnet han om at sorte og jødiske velgere står sammen i et krav om rettferdig fordeling av samfunnsgodene.
20.I løpet av de to siste årene har politiske diskusjoner i greske taxier resultert i fengselsstraff for minst tre drosjesjåfører, som er anklaget for å ha fornærmet statsminister Andreas Papandreou.
21.Jeg har også høylytt fornærmet offisielle personer på en folketom åsrygg.
22.Jeg håper ingen blir fornærmet om jeg hevder at det generelt arbeides adskillig hardere i WMOs sekretariat enn i en vanlig statsinstitusjon.
23.Kanskje ble den fornærmet over morgenens irritasjon.
24.LO er nemlig fornærmet på Regjeringen for tiden.
25.Lite og intet er skjedd siden, og Kinas USAambassadør Zhang Wenjin sier nå til Los Angeles Times at Kina føler seg fornærmet på grunn av hva han ser som en bevisst forhaling av saken.
26.Litt efter vugger flytebryggen sakte på seg, brummer litt fornærmet over forstyrrelsen - båter nå, hva er det for noe tull !
27.Madsen snøftet fornærmet.
28.Men jeg kan ikke uten videre si at jeg blir fornærmet om jeg får et slikt stempel.
29.Møfrøet blir nemlig fornærmet, og anklager opphavet for ikke å stole på henne.
30.Noen skjulte ansiktet - andre stirret fornærmet rett inn i kameraene og fortsatte å spille rollen som verdige samfunnsborgere.
Your last searches