Norwegian-English translation of fornyer

Translation of the word fornyer from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fornyer in English

fornyer
mannnoun innovator, renovator
  kvinnenoun innovator, renovator
Similar words

 
 

More examples
1.Både Televerket, Veivesenet og Vann og kloakkvesenet er på pletten samtidig og fornyer og forsterker sine anlegg.
2.De går inn for at kommunen likevel fornyer alle avtaler foruten" Rettedaltiltaket".
3.Det er bunnvann fra disse områdene som i stor grad fornyer verdenshavene.
4.Det er forskerne som forlater laboratoriene, instituttene og den beskyttede sektor som fornyer og sikrer en dynamisk utvikling.
5.Det er først i ettertid at han blir slått i hartkorn med Lindebrække som den store fornyer.
6.Det fornyer oss på en måte, gir mer" guts".
7.Det logiske for en fornyer som Etienne Glaser ville være å få en nåtidskomponist til å skape en ny Don Giovanni og la Mozarts verk være i fred.
8.En fornyelse av helikopterparken er et spørsmål som stadig blir mer aktuelt, og Regjeringen er nødt til å ta et standpunkt hvis Redningsselskapet fornyer sin flåte.
9.Gjennom sitt ekteskap med Jean Heiberg som var elev hos Henri Matisse, kom hun i kontakt med den franske mester og fornyer av europeisk malerkunst foruten med en rekke andre store kunstnere som bodde i Paris før den annen verdenskrig.
10.Her ligger den store nasjonale islamske fornyer Amadou Bamba begravet.
11.Inhild Karlsen - en fornyer av tekstilkunsten, med sine filtskulpturer, er en del av den faste lærerstaben.
12.Jan Inge Sørbø presenterer G.M. Hopkins, som levde fra 1844 til 1889, og er et klassisk navn og en fornyer i britisk poesi.
13.Kampanjen mot en ungdom som viser en alarmerende liten ideologisk interesse, synes å bekrefte inntrykket av at Konstantin Tsjernenko ikke vil bli noen fornyer.
14.NRK fornyer seg og skjerper konkurransen til andre media.
15.Nå utvider og fornyer man data og terminalanleggene for ca. 15 millioner kroner hvert år.
16.Når hovedstadens kollektivtrafikanter fornyer sine månedskort, vil de i forbindelse med Oslodagene få en rekke rabatter.
17.Også for boliger innen Husbankens rammer fornyer Selvaagbygg modellene.
18.Renholdsverket fornyer parken av søppelbiler med komprimeringsutstyr.
19.Selv sier fotballproffen i vesttyske Borussia Mönchengladbach at han er åpen for nye muligheter og at det langtfra er sikkert at han fornyer kontrakten med sin nåværende arbeidsgiver.
20.Statistisk Årbok fornyer seg stadig.
21.Studenterlunden ble lovet pent istandsatt efter gravearbeidene for Tbanen i 1970årene, men idag ser det ut til at det bare er årsmodeller av anleggsbiler og maskiner som fornyer seg.
22.Vi er i ferd med å innføre et rakettforsvar for våre viktigste flyplasser, vi fornyer ubåtflåten og endel av vårt kystartilleri.
23.Widerøes Flyveselskap fornyer på sin side flåten med tanke på nye landingssteder efter at Stortinget har vedtatt å bygge syv kortbaneflyplasser i løpet av et par år.
24.Dette fornyer vårt tilbud til de mange små og mellomstore bedriftene som trenger nye hussentraler og sentralbord, sier Bjørn H. Syversen i TBK til Aftenposten.
25.Vi trenger virkelig en fornyer blant oss.
26.Arbeidsformidlingen fornyer nå sine mer tradisjonelle instrumenter.
27.De middelaldrende og eldre blir boende om ikke kommunen fornyer deres boliger så kraftig og dyrt at de må flytte.
28.Den klassiske diskusjonen på dette området gjelder jo spørsmålet om hvorvidt man er født til å være etablerer, leder, fornyer, eller om man kan lære det.
29.Det amerikanske marinekorps fornyer også nesten alle våpen.
30.Det er jo nettopp disse boligene vi river og fornyer.
Your last searches