Norwegian-English translation of forpliktet

Translation of the word forpliktet from norwegian to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forpliktet in English

forpliktet
avtvungetadjective constrained, compelled, forced, obliged
Similar words

 
 

More examples
1.En kirke må være forpliktet på Bibelens lære og sine bekjennelsesskrifter, og ikke hva grupper i befolkningen til enhver tid liker å høre.
2.Er ikke bystyret forpliktet til å følge likestillingslovens intensjoner ?
3.Selv om norsk lov gir hjemmel for å utlevere kopier, ser jeg meg ikke forpliktet til å gjøre det så lenge jeg finner det uriktig.
4.Byggetiden har vært kortere enn det entreprenør Furuholmen hadde forpliktet seg til.
5.De er meget tålmodige, og de arbeider mye mer enn de er forpliktet til.
6.De har forpliktet seg til ikke å eksportere kull til Storbritannia.
7.Den enkelte kommune er ikke forpliktet til å opprette et bestemt antall slike stillinger i forhold til befolkningsmengden.
8.Det er viktig at en kunde kan oppsøke en av oss uten å være forpliktet til å inngå avtale med noen av de andre.
9.Det spesielle ved disse ydelsene er at kommunen er forpliktet til å gi dem uavhengig av om pengene finnes i kommunekassen eller ei.
10.Dette var en boring vi var forpliktet til å gjennomføre i henhold til konsesjonsvilkårene.
11.En prest kan nok være flink til å lytte, men vil alltid være forpliktet av misjonstanken.
12.Er ikke etatene forpliktet til å flytte inn i lokaler som de har takket ja til, avdelingsdirektør Holth ?
13.Fellesskap i tro gir et dypere fellesskap enn hva man kan ha på en arbeidsplass, man er forpliktet til tilgivelse og til å legge ting av.
14.Følte De Dem forpliktet til dette ? spør aktor, statsadvokat Anstein Gjengedal.
15.Hvis Sovjet føler seg forpliktet til å sikre freden, slik de sier, burde de samarbeide med oss.
16.Ifølge skolens formålsparagraf er vi forpliktet til å legge stor vekt på kunsthåndverkfagene.
17.Jeg er absolutt ikke forpliktet til å være til stede her i aften.
18.Jeg er jo forpliktet til å svare nei.
19.Jeg har ikke forpliktet meg 100 prosent, men jeg føler at de har gjort så mye for meg, at det ville være dårlig av meg ikke å stille opp.
20.Jeg har søkt statsstipendium, og for å få det er en forpliktet til å satse seriøst.
21.Jeg har vært utsatt for situasjoner hvor jeg har vært fristet til å reagere hardt, men jeg er forpliktet til ikkevoldslinjen, sier Lech Walesa.
22.Ligningssjefene er forpliktet til å gjennomføre en så riktig ligning som overhodet mulig med de ressurser det enkelte ligningskontor har til rådighet.
23.Med slik respons er vel avisen nesten forpliktet til å følge opp nye camptilbud neste sommer ?
24.Men når vi står foran oppgjør for eftertiden, er det grunn til å anta at de Nordsjøansatte ikke i like stor grad som hittil vil føle seg forpliktet til å godta tvungen lønnsnevnd, fremholder fungerende formann i OFS, Eivind Lønningen.
25.Når Akershus støtter oss, burde også Oslo føle seg forpliktet.
26.Som medlem av både OECD og EFTA har Sverige forpliktet seg til ikke å diskriminere utenlandske selskaper som vil kjøpe opp bedrifter i Sverige.
27.Ta deg sammen, du er forpliktet til ikkevoldslinjen.
28.Var kooperasjonen forpliktet til å velge norske leverandører ?
29.Vi er forpliktet til å stoppe skatteøkningen, og vi vil.
30.Vi er ikke forpliktet til å selge til den som byr høyest, men må ta hensyn som er til beste for byen, sier Nordengen til Aftenposten.
Your last searches